onsdag 01.04 2020

Singsås bo- og dagsenter

Lenge å vente på svar fra kommunalsjefen

Ingen som vil at de eldre skal få det de har krav på, blir hørt.

Alle grupper skal ivaretas

Smittevern, restriksjoner og gode rutiner er på plass når Melhus tar imot koronapasienter på sykehjem, mener rådmann Katrine Lereggen og kommunalsjef Trude Wikdahl.

tirsdag 31.03 2020

En gang var poteten livberginga

Nå må må kanskje tenke litt mer på vår naturlige nærmat, mener Hans Olav Lund.

Nå står det første slaget om sentrum

Melhus sentrum framstår i dag som en eneste stor parkeringsplass. Det er ingen tvil om at parkeringskjellere er veien å gå for at sentrum skal bli mer attraktivt.

mandag 30.03 2020

- Det som gjøres nå for å unngå massive konkurser er dyrt

Nå ser vi hvor viktig god bredbåndsdekning er for oss

Nå må vi for alvor få fart på utbygginga av høyhastighetsnett til alle i hele landet, uavhengig av hvor man bor eller jobber.

søndag 29.03 2020

Journalistikk i en krisetid

Aldri har de redaktørstyrte mediene vært viktigere. La oss håpe de overlever.

- Kona mi er på Buen og hun er livredd hver dag

Motstanden mot å ta imot koronapasienter på Buen er svært stor, mener en mann fra Melhus.

Koronakrisen avslører et digitalt klasseskille

Etter to uker med hjemmeskole under koronakrisen, kommer det alvorlige varsler fra utdanningssektoren.

lørdag 28.03 2020

For noen må viruspandemien nærmest oppleves som et «Klondyke», mens mange elever sliter med dårlig nett

Det er én gruppe bedrifter som har sittet veldig stille i båten de siste ukene!

Kan jeg gjette at de ikke har permitterte ansatte også?

Barna. Det er dem vi er på jobb for

Et undringsskapende hverdagsøyeblikk i et møte med noe så sjeldent som et barn.

fredag 27.03 2020

Leserbrev fra Mental Helse

Hjelp fra alle som vil bidra er viktig nå

Husk at dette ikke varer evig. Heldigvis.

Hjulene må holdes i gang og vi kan få det til

Det er en underlig tid vi er inne i. Koronaviruset som de aller fleste av oss bare for en måneds tid siden observerte på lang avstand, har truffet oss og satt samfunnet mer eller mindre på pause.

Derfor tar vi betalt for journalistikken

Vi driver nå utstrakt journalistisk virksomhet for mye større kostnader enn vi har inntekter.

torsdag 26.03 2020

Singsås bo- og dagsenter

Det er helt forståelig at beboerne blir redde

I disse tider er det fokus på koronaviruset i både radio og TV hele dagen, og beboere som ikke har noen å kontakte om natta, føler seg veldig utrygge.

onsdag 25.03 2020

Ikke alle har nett hjemme slik at de kan delta i det digitale skolearbeidet

Elever uten internettløsning haster!

Koronakrisen har synliggjort at elever som ikke har nett hjemme, har et problem.

mandag 23.03 2020

Vi får ikke besøke pappa, og det er riktig

Selv om besøksforbudet er en stor ekstrabelastning både for pappa og oss i familien, så er det et nødvendig tiltak.

søndag 22.03 2020
1

Jeg vil tilbake til jobben jeg elsker

Og jeg vil at alle skal overleve.