tirsdag 27.04 2021

Ønsker det vil bli mulig å montere opp igjen skateparken som måtte rives

... hvor det skal være både trygt og godt å oppholde seg og bo i for alle.

Leser: - Fiffen sniker i kø fordi det "ble litt til overs i dag også"

Bedre å få brukt opp alle enn at vaksiner blir kastet, mener en annen leser.

Betyr «god dialog» egentlig minst mulig medvirkning og innblanding?

Selvsagt skal vi ha en akseptabel veistandard her i kommunen. Men veien må tilpasses omgivelsene og landskapet, ikke omvendt.

mandag 26.04 2021

#bondeopprør21

Ordførerne i Trøndelag Sør støtter Bondeopprøret

Vi vil med dette vise at grasrotinitiativet til #bondeopprør21 har støtte fra Trøndelag Sør.

Stopp sentraliseringen av statlige arbeidsplasser! 

Antallet statlige arbeidsplasser øker, likevel synker tallet i 261 av landets kommuner, spesielt i distriktene. En slik utvikling kan vi ikke godta. 

søndag 25.04 2021

Vil fiskedøden i Lundesokna fortsette også i fremtiden?

Lundesokna var en av Norges beste ørretelver. Nå er det rett og slett katastrofe.

lørdag 24.04 2021

Det er på tide å verdsette pårørende mer, de gjør en fantastisk jobb Foreslår kontantstøtte for pårørende, 7.500 kroner per måned

Mange pårørende til eldre tar et stort omsorgsansvar for sine nærmeste som fortsatt bor hjemme. KrF mener at denne omsorgen nå må verdsettes i større grad enn i dag. 

mandag 19.04 2021

Ny E6 over Gaulfossen gir færre bruer over Gaula?

Dette må være feil!

søndag 18.04 2021

Til kamp mot det kommunale løsarbeidersystemet!

Det må bli et viktig krav overfor en rødgrønn regjeringsallianse å arbeide for å bli kvitt det kommunale løsarbeidersystemet.

lørdag 17.04 2021

Debatten på Facebook

- Kan vel bli mange som kjenner symptomer når de vet hvor de har vært

Debatten går blant leserne etter smitteutbruddet i Midtre Gauldal.

torsdag 15.04 2021

- Hva er grunnen til at leger ikke vil være der?

Leserne våre reagerer på at to av tre fastleger ved Gaula legesenter sluttet i fjor, og nå er den tredje sykemeldt.

onsdag 14.04 2021

Ny E6-trasé: Om å tale makta midt imot

Vi er mange med et hjerte for Hovin og Gauldalen som hjelper de folkevalgte fram.

tirsdag 13.04 2021

Jeg henstiller til alle instanser om å gå imot dette veiprosjektet!

Veiprosjektet foreslått gjennom gårdstunet på Rønningen gård, med bru over Gaulfossen, bryter fullstendig med disse verdiene.

Er Melhus en «del av Trondheim»?

Melhus er heldig som ikke har et kjøpesenter utenfor bykjernen som utarmer sentrum for butikker og aktivitet, så alt ligger til rette for at vi skal få en koselig småby.

Det nye planforslaget fra Nye Veier:

Det nye E6-forslaget fra Nye Veier må avvises totalt. Dette er uholdbart!

Nye Veier tar rollen som planlegger, med fullmakt til å presse gjennom forslag ved å true kommunestyret.

mandag 12.04 2021

Det er en forskjell på uvettig kjøring og det å være uheldig

Det er sterkt kritikkverdig at avhør gjennomføres rett etter at sjåføren rullet rundt med bilen

Det er klasseskiller i hvem som blir smitta

Norge er et klassesamfunn, og krisa rammer ulikt.