mandag 08.07 2019

Tar dette oppdraget på alvor

Vi skal utvikle Støren og legge til rette for næringsutvikling og befolkningsvekst.

Trøndertun og lokalsamfunnet

Skolen opprettholder sin 100-årige tradisjon om et levende og aktivt samvirke med lokalsamfunnet.

fredag 05.07 2019

Snuoperasjon med bismak

Det tok to år, men nå har altså de pårørende i Singsås blitt hørt.

torsdag 04.07 2019

Svarinnlegg til Kristian Torve:

- Vi må glede oss over flere togavganger

Når SJ allerede før de har tatt over Dovrebanen og de andre togstrekningene i vårt område sier de skal øke med to daglige avganger på Dovrebanen og har som ambisjon å få til avganger hver annen time, må vi ikke surmule, vi må glede oss!

Ungdom på ferie

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk. Ferie for alle er et gratis ferietilbud til disse familiene.

Bom på ny E6 byr på store utfordringer ved sideveiene

Melhus Høyre er spent på trafikkmønsteret på sideveiene når nye bomstasjoner kommer opp på ny E6.

onsdag 03.07 2019

Vindmøller eller ikke

Debatten om grønn energi er blitt en debatt om for eller mot vindmøller. Andre alternativer ser ut til å bli glemt.

tirsdag 02.07 2019

Hva skjer hvis bomstasjonen på Hofstad forsvinner i Frp-panikken?

På Søberg frykter de konsekvensene hvis lokalveien blir uten bomstasjoner.

mandag 01.07 2019

Trøndelag Høyre må rette skytset sitt mot egen regjering

Det er litt pinlig at Pål Sæther Eiden kommer med de uttalelsene han gjør i sitt leserinnlegg.

Er det håp om at vi kan få bort den flaskehalsen?

Jeg mener å ha sett at ny bru ble beregnet til 12-14 millioner kroner for ikke så mange år tilbake.

søndag 30.06 2019

Vær så snill, vent med kantslåtten

Det er maten til humlene og biene.

lørdag 29.06 2019

Hvem har ansvaret for overfylte beholdere på Storvatnet?

Sist helg fløt det med søppel.

fredag 28.06 2019

Mye søppel ved Gruva

Turgåer plukket rask i store mengder.

Avganger hver andre time på Dovrebanen

Trøndelag Høyre har programfestet at vi vil arbeide for avganger hver andre time på Dovrebanen.

Lokaltrafikken skal ikke betale for stamvegen

Melhusordfører Gunnar Krogstad mener det må settes inn tiltak som gjør at gjennomgangstrafikken går langs ny E6, og ikke langs lokalvegene.

onsdag 26.06 2019

Her bodde mange mennesker med makt og innflytelse

Få bygder i Norge er så mye omtalt i sagalitteraturen som Melhus.

tirsdag 25.06 2019

Uten nett dør Bygde-Norge

For å gjøre problemet enda verre er det ofte slik at steder med dårlig internettforbindelse også har dårlig mobildekning.