lørdag 23.11 2019

Politikerlønna, bukken og havresekken

Sånt skjer når bukkene er i flertall rundt havresekken

Nå har toppene i melhuspolitikken bevilget seg sjøl en ordentlig lønnsøkning.

fredag 22.11 2019

Busskampen endte med seier for et folkelig engasjement

Kun 39 prosent av melhusbyggene er fornøyd med busstilbudet. Det bør få alarmklokkene til å ringe, både i AtB og blant politikerne.

tirsdag 19.11 2019

 «Melhus-opprøret» har lært oss at vi må ta hensyn til flere enn de som reiser fra Tiller til Midtbyen

Hva er det som egentlig skal til for å få folk til å velge kollektivt? Det overraskende svaret er kanskje, ikke så veldig mye.

Fortsatt uklart hva AtB gjør med Melhus-bussen

Det blir fortsatt bussbytte.

mandag 18.11 2019

Hvor vil flertallsgruppa spare inn i Melhus kommune?

Vi har ennå ikke kjent effektene av det som venter oss om kort tid: prisen for investeringene i Gimse skole, ny idrettshall og en ny barnehage, samt en eldreomsorg som vil kreve mye større muskler enn det vi bruker i dag.

«Eldrerådets synspunkter kom fram på folkemøtet»

Vi kunne ikke stille, men ble likevel hørt.

Hvor var eldrerådet?

Aud Lunde Solem skuffet etter folkemøtet om bussrutene.

søndag 17.11 2019

«Menn kan ikke unndra seg likestilling»

Hva med andre?

Stopp kutt i lærerstillinger i Melhus!

Vi trenger ikke færre lærere, heller flere.

fredag 15.11 2019

Når vil Rognes bru bli satt i bedre stand?

Er det noen planer om at Rognes brua blir utbedret i nær fremtid?

Fra natur til industri

Vindindustrien er blitt forsøkt framstilt som både bærekraftig, fornybar og miljøvennlig. Virkeligheten oppfattes ikke slik.

tirsdag 12.11 2019

Gjør AtB noe som helst for å bedre busstilbudet?

Jeg synes ikke AtB så langt har anerkjent at det er en forverring av busstilbudet i Melhus, Malvik og Stjørdal. De har i alle fall ikke evnet å komme med noen løsning.

mandag 11.11 2019

Reelt tap må dekkes

Trøndelag KrF krever en ramme for kompensasjon som dekker de reelle tap for pelsdyroppdretterne.

søndag 10.11 2019

Kommunen nekter innbyggerne innsyn i miljøforhold ved Støren Sør

Det er svært overraskende at kommunen ikke åpner for innsyn i dette prosjektet for innbyggerne på Støren.