søndag 21.06 2020

Prøver å tegne et rosenrødt bilde av en institusjonslignende bygning

Lena Park strider mot alle faglige råd og nasjonale føringer, mener Hege Skaget, leder NFU Melhus og Skaun lokallag.

fredag 19.06 2020

- Håper kommunestyret sov dårlig i natt

Jeg vil starte med å si at jeg har sovet dårlig i natt, og det vil jeg faktisk håpe at en god del av kommunestyret i Midtre Gauldal også har gjort.

onsdag 17.06 2020

Travsenteret i Orkdal et anlegg med enorm usikkerhet

Nå må travmedlemmene ta ansvar

Det er enormt mye usikkerhet rundt travsenteret i Orkdal. Nå må kostnadene begrenses. Bygging kan ikke settes i gang før man har alt klart, mener travlagene.

Ja til «Utvidet Mobbeknapp»

Ikke alle syns det er like enkelt å snakke om slike alvorlige hendelser

En mobbeknapp vil føre til at flere har mulighet til å si fra.

tirsdag 16.06 2020

Kommuneøkonmien i Midtre Gauldal:

Alle enhetene i kommunen må forberede seg på tøffe tak

Problemer som ikke løses, dukker opp igjen.

Singsås bo- og dagsenter må bestå!

Minner om det partiene lovet om bo- og dagsentrene før kommunevalget i fjor høst!

søndag 14.06 2020

Inviterer til samarbeid om nattevandring

- Det vil alltid bli litt høylytt stemning og høy musikk når ungdommer møtes ute når det blir vår og lysere kvelder, skriver Melhus Røde Kors Omsorg i dette innlegget.

Melhus KrF i aksjon på Buen

Her skriver partiet om juniaksjonen.

lørdag 13.06 2020

En tur i skogen er vel og bra - men...

Endelig åpner sentrene.

fredag 12.06 2020

Pengene skal komme barna til gode

Et nasjonalt tilsyn får ansvaret for å gå økonomien i barnehagene etter i sømmene.

torsdag 11.06 2020

Lena park - et bra og viktig prosjekt for både brukere og ansatte

Lena Park vil bli en helt annen verden, sammenlignet med de bofellesskapene vi har i dag.

onsdag 10.06 2020

Feriegjestene kommer, men politiet er langt unna

Trøndelag Senterparti mener det er behov for mer politi i Melhus og Midtre Gauldal.

tirsdag 09.06 2020

Tunge tider i Midtre Gauldal

Hvordan kan det ha seg at så mye har endret seg i løpet av kort tid?

Nå åpner vi lokalene våre

Men fortsatt vil du nok merke at vi har restriksjoner, for eksempel på hvor mange vi tar imot og hvor langt inn i lokalene våre vi slipper deg.

lørdag 06.06 2020

Leserbrev

Unge ører trenger pauser

Skal vi unngå at dagens barn og unge ender opp med hørselstap og tinnitus, må de lære å passe på egen hørsel.

fredag 05.06 2020

Lovbrudd mot hekkende måker

Det er særlig fiskemåke og krykkje som er utsatt for ulovlige handlinger i hekketida. Begge artene er rødlistet – fiskemåke som nær truet og krykkje som sterkt truet.

Det hjelper med litt asfalt, selv om Bennavegen ikke fikk denne gangen heller

Det er bare å rope hurra for at fylket plutselig har funnet penger til fast dekke tre steder i Melhus.

onsdag 03.06 2020

Endelig flere hus på Ler

De som bygger på Ler, bestemmer naturligvis selv om de vil reise kollektivt, og dermed bidra til at Byvekstavtalen om nullvekst i biltrafikken blir oppfylt.