lørdag 07.09 2019

Ikke stem inn de som stenger andre ute

Norges Handikapforbund er opptatt av universell utforming.

Tryggere og triveligere i Hovin sentrum

Melhus kommune har her en gyllen mulighet til å rydde litt.

Bedre opplæringsvilkår for fremtidens fagarbeidere

Fagforbundet Trøndelag er opptatt av tllgangen på lærlingplasser.

Vi vil ha trygge vilkår for familie og bosetting

Arbeidsplasser gir grunnlag for bosetting i hele kommunen.

Er vi villige til å satse så stort på Støren Sør?

Hva skjer når fondene er oppbrukt om noen år?

Ei kirke for framtida

Hva mener Senterpartiet om kirkene i kommunen?

Landbruk og jordvern

Melhuslista vil være en garantist for at landbruket skal være likestilt med alt annet næringsliv i Melhus.

Jeg stemmer ikke Ap for å få det bedre selv, men for at vi alle skal få det bedre.

Her forteller en politiker hvorfor han stemmer Arbeiderpartiet.

Kommunen vår er stor nok

Det gode livet og samfunnet skapes lokalt, mener Senterpartiet.

Vi må støtte foreldre, barn og ungdom

Senterpartiet vil sette fokus på god folkehelse. Vi ønsker størrebevisstgjøring omkring rusmidler. Vi vil ha mer kunnskap om mobbing. Vi vil være tydelige på at nettvett må gjelde 24 – 7.

Hvilken beredskap ønsker du?

Sp vil beholde Gauldal Brann og Redning som et trygt og sikkert tjenestetilbud nært folk!

Kunsten å være lokal

Prøv et parti som brenner for Melhus, og som vil ha engasjement og ny giv.

En helhetlig eldreomsorg

Hva innebærer helhetlig eldreomsorg?

Høyres åpne dør

Høyre i Trøndelag åpner dørene for alle som vil bidra til forandring ved årets fylkestingsvalg.

Har Senterpartiet glemt sitt slagord fra siste valg?

Distriktspolitikk uten privatisering i Trøndelag

Tre gode grunner for Venstres skole-eierpolitikk i Melhus

Venstre nevner her momenter for hvordan kommunen kan bli en bedre skoleeier.

Støren Sør = altfor mange ukjente faktorer