Leser i TB at Kjetil Blokkum Høyre i siste kommunestyremøte tar opp en sak om å innføre kunstig intelligens i Melhus kommune.

Han argumenterer med at dette kan føre til betydelig forbedring i kommunale tjenester, samt øke effektiviteten i våre arbeidsprosesser.

Jeg har ved flere anledninger prøvd chatbot, et middel det er umulig å kommunisere med. Chatbot forstår ikke enkle spørsmål en gang.

Dette er det flere i forskjellige aldersgrupper som har samme erfaring med. Ser at ordføreren er positiv til den her saken, når han sier, det er ikke et spørsmål om det skal tas i bruk, men hvordan.

Mitt spørsmål til Blokkum og ordføreren er, vil en innføring av de her «hjelpemidlene» medføre reduksjon i antall ansatte i administrasjonen, hvis det er så effektivt som dere påstår.

Ser ikke noe poeng i å innføre det hvis det ikke har en økonomisk gevinst. Det jeg ser for meg det her vil medføre, er at vi innbyggere i Melhus får en enda lengre veg til å få svar på søknader og spørsmål enn i dag! Det er tydeligvis meningen at vi ikke skal ha kontakt med folk i framtida!

Rolf Lund pensjonistpartiet