Tirsdag kveld behandlet kommunestyret i Melhus en bevilling til skredfare- og områdestabilitetsvurdering for Kvål. Utfordrende grunnforhold har som kjent medført byggestopp og total brems for utviklingen av tettstedet, derfor er det svært etterlengtet at disse vurderingene nå skal gjøres. På denne måten kan vi få et solid faktagrunnlag for videre planlegging og utvikling av Kvål. En slik vurdering vil være oppdatert etter de siste lovendringene som er kommet i kjølvannet av Gjerdrumskredet.

Det neste som skal skje av planarbeid i Melhus kommune er igangsetting av områdeplan på Kvål. Med denne planen kan Kvål endelig utvikles, og vi kan få ny fart og vitalitet til området. Formannskapet fikk for en tid siden lagt fram skisser fra studenter som viser det store potensialet for tettstedet. Med sterkere forbindelse øst/ vest, utvikling av nye boliger, bedre tilrettelegging for barnehage, næring og idrettsanlegg vil Kvål bli et attraktiv tettsted. Dette er spennende arbeid som vi håper Kvålsbyggene vil engasjere seg i.

Et viktig underlag for områdeplanen er kartlegging, og ikke minst vurdering av løsninger for de utfordringene grunnforholdene har å by på. Rådmannens forslag var å kartlegge område 2 og 3 som ligger på østsida av Gaula. Vi i Melhuslista mener dette er for snevert. Kvål består av en øst- og en vestside på hver side av Gaula. Viktige funksjoner som skole, idrettsanlegg og industri er lokalisert på vestsida. Dette er på kartet betegnet som område 5. Område 1 og 4 er utenfor kommunens ansvar og vil være utbyggers ansvar før en eventuell igangsetting av disse områdene.

Melhuslista fremmet derfor forslag om å også ta med område 5, vestsida av Kvål i denne undersøkelsen. For vestsida er en sentral del av tettstedet. Men på samme måte som da vi fremmet et tilsvarende forslag i 2017 ble dette nedstemt. Vårt forslag  om å kartlegge område 5 (vestsida) ble tirsdag kveld dessverre nedstemt med nedslående 27 mot 10 stemmer.

Melhuslista er ikke fornøyd med vedtaket om Kvål. Her er partiet under framlegelsen av valgprogrammet sitt. Ved siden av skaterampa står Sigmund Gråbak . På rampa sitter Kaare Qvenild (f.v.), Anita Bolland, Jorid Jagtøyen og Rune Jøraandstad. I midten f.v. Merethe Moum, Ann Kristin Bolland ogUnni Skånøy. Bakerst Emma Gråbak. Foto: Gunn Heidi Nakrem

Kommunestyret sa dermed nei til å få et oppdatert faktagrunnlag i tråd med nytt regelverk. Kommunestyret sa nei til en mulig løsning på utfordringene. Kommunestyret sa med dette også nei til videreutvikling av skole, idrettsanlegg og næring her. For uten en oppdatert vurdering av grunnforholdene vil det etter plan- og bygningsloven ikke være mulig med nye tiltak her. Det er etter vår mening ensbetydende med å si nei til vestsida, og nei til halve Kvål.

I valgkampen og tiden etter har vi hørt fine ord om vekst og utvikling i alle kommunens sju tettsteder. Men heller ikke denne gangen blir Kvål tilstrekkelig tilgodesett. Ikke engang av de mest lokalpatriotiske kommunestyrerepresentantene.

I går fikk vi dessverre se kommunestyrets engasjementet og vilje til å skape vekst og utvikling på Kvål.

Den viljen er i beste fall sånn halvveis.

For Melhuslista,

Kaare Qvenild, Jorid Jagtøyen og Merethe Moum