Jeg har tilskrevet Samferdselsdepartementet og fylkeskommunen for å gjøre oppmerksom på, og redegjøre for at Skaunavegen, fylkesvei 709 mellom Venn og Børsa er i ferd med å gå aldeles i oppløsning. Den har vært i svært dårlig forfatning i mange år, men nå er den så ille at det er bent frem livsfarlig å ferdes der, både på tohjuling og med biler.

– Langs hele veien i nevnte område er det nå store revner i dekket og store rygger, så det er som å kjøre på en kulebane fra Venn til Børsa. Foto: Ann Tove Buklev

Bilene slår understell i høye rygger som nå er dannet langs veien, ikke bare enkeltplasser, men det gjelder nå så og si hele strekka, som er på rundt 7-8 km. Onsdag 06.03.24, stanset jeg bilen flere plasser, og tok bilder av elendigheten. Jeg møtte også en syklist (rittsyklist) på kjøreturen.

Skaunavegen, fylkesvei 709 mellom Venn og Børsa er i ferd med å gå aldeles i oppløsning. Foto: Ann Tove Buklev

Langs hele veien i nevnte område er det nå store revner i dekket og store rygger, så det er som å kjøre på en kulebane fra Venn til Børsa. I mange av svingene må man kjøre i motsatt kjørefelt, eller midt i veien, for i hele tatt å komme frem, uten å bli stående med knust understell på bilene.

I skatteavtalen med folket, der staten den gang besluttet å innføre veiavgift og bilrelaterte avgifter, så lå det i avtalen at staten skulle sørge for veibygging og vedlikehold av disse, til folket. Men staten svikter grovt.

– Jeg frykter for at folk vil forulykke når som helst på denne veistrekningen, som har lange og brede flenger av størrelser som snart gir plass til både sykkelhjul, motorsykkelhjul og bilhjul enkelte plasser. Foto: Ann Tove Buklev

Denne fylkesveien må settes i stand straks. Det er ikke noe som kan vente på flere års saksbehandling, da veien nå er så ille at det står om liv. Jeg frykter for at folk vil forulykke når som helst på denne veistrekningen, som har lange og brede flenger av størrelser som snart gir plass til både sykkelhjul, motorsykkelhjul og bilhjul enkelte plasser. For blinde og svaksynte er det livsfarlig å gå der, da de vil kunne snuble hele strekka.

– I skatteavtalen med folket, der staten den gang besluttet å innføre veiavgift og bilrelaterte avgifter, så lå det i avtalen at staten skulle sørge for veibygging og vedlikehold av disse, til folket. Men staten svikter grovt. Foto: Ann Tove Buklev

Samferdselsdepartementet har fått saken, og det finnes ikke lenger unnskyldninger for å sette i gang veiarbeidet. Her må mer enn "flikking" til. Foran brua over Laugen er det et stort hull, og over brua er det en så høy veirygg midt i veibanen at man snart ikke kan kjøre over der med liten bil og lavt understell. Skrevet av Ann Tove Buklev