Det er nøyaktig 431 dager siden krana datt ned over kjøpesenteret vårt og dessverre gikk ett liv tapt. En viktig samlingsplass, en arbeidsplass for 300 personer, en plass der vi fikk kjøpt det meste vi trenger eller for å ta en kopp kaffe. Torsdag 11. april – gjenoppstår Melhustorget.

Vi er så spente – vi gleder oss med dere!

Vi er heldige og har et næringsliv som er modige og satser. I 2023 åpnet Verket med nye butikker i lekre lokaler. Vi har Melhusbankens topp moderne bygg i motsatt ende av sentrum der fire bedrifter med til sammen 120 arbeidsplasser innen finans, advokat mekling og regnskap. Nylig åpnet Melhus Dyreklinikk ved innkjørselen nordfra. Europas eller kanskje verdens mest moderne dyresykehus!

Første byggetrinn for Melhustorget er åpnet, og denne uken åpner andre byggetrinn. Dette blir et kjærkommet løft for Melhus som kommune og kommunesenter. Moderne og fantastisk flott, populære leiligheter for både unge og voksne. Med takhager, lekeplasser, sosiale møteplasser og uteservering.

Vi møter bare positive mennesker, om de bor i sentrum, jobber i sentrum eller bruker sentrum. Ungdommene gleder seg og det gjør også pensjonistene. Det finns ikke en plass nord for Dovre som har et så kompakt sentrum der en har alt en trenger innen en sirkel på noen hundre meter fortalte en meget erfaren og entusiastisk herremann endag. Vi kunne nylig lese at det nye boligprosjektet Ole Brums Hage ved Potten ble så populært at kvadratmeterprisen samsvarer med Grilstad Marina.

Dette er akkurat slik vi har planlagt.  I 2019 vedtok et enstemmig kommunestyre områdeplan for Melhus sentrum. Klima og bærekraft, fortetting, la parkeringsplassene komme under bakken, og la sentrum fylles av folk og arbeidsplasser. Legg til rette for gående og syklende- og binde øst- og vestsiden sammen med en gangbru over til idrettshaller, skoler og nye boligområder. Det blir lekeplasser, aktivitetspark og det er satt av 25 millioner til torg/park utenfor MelhusTorget. Gangbro over E6 og undergang under jernbanen er bygd. Midlene til alt dette kommer fra utbyggerne i form av juridisk bindende utbyggingsavtaler og Miljøpakken. Sammen med områdeplan Brekkåsen har vi lagt til rette for ca 1500 nye boenheter. Derfor ble Gimse barneskole ble bygd med 450 elevplasser.

Vi skal jobbe for å realisere planlagt P-hus på Skysstasjonen, og i Formannskapet 9 april fikk vi bekreftet at vi får etablert midlertidige nye parkeringsplasser på Melhustunet.

Alt blir ikke ferdig på ett år – men så lenge politikerne holder seg til vedtatt plan, og de avtaler vi har signert med utbyggere og næringsliv skaper vi nødvendig tillit og en fremtidsrettet kommune rigget for vekst og utvikling.

Viktigheten av å skape et næringsvennlig klima, preget av stabilitet og forutsigbarhet er avgjørende for at næringslivet tør å satse i Melhus. Dette vil trygge arbeidsplasser, sikre skatteinntekter til kommunen som igjen gir gode tjenester til innbyggerne.

Sammen skal vi jobbe for et moderne og attraktivt Melhus. Gratulerer med dagen!

Jorid O Jagtøyen

Merethe Moum

Kaare Qvenild

Melhuslista