I desember 2022, spurte Melhus Frp om rådmannen kunne redegjøre for hvordan kommunen har tenkt å ivareta føringene i digitaliseringsstrategien (2019-2023), som sier at kommunen må legge til rette for at innbyggere får grunnleggende digital kompetanse og tilpasse opplæringen etter brukernes behov.

Etter nesten ett år, den 14. november 2023, fikk vi svar.

Svaret avdekket at kommunen ikke tilbyr opplæring og veiledning i dag, og at kommunen ikke har en plan for hvordan dette skal foregå fremover. I svaret foreslås det at kommunen venter på at eksterne aktører tilbyr seg å avholde datakurs, og avventer med kommunal strategi til den nasjonale digitaliseringsstrategien fremlegges i slutten av 2024.

Melhus Frp er imidlertid av den oppfatning at kommunen ikke kan ha en strategi som baserer seg på at eksterne aktører tar kontakt. Vi kan heller ikke vente på en nasjonal strategi. Kommunen er langt på overtid, og vi vet ikke om den nasjonale strategien vil inneholde konkret tiltak som kan tilpasses lokale behov.

På bakgrunn av dette la vi frem et nytt forslag samme dag som vi mottok svaret. Der ba vi rådmannen om å utarbeide en helhetlig plan som sikrer nødvendig opplæring og veiledning for de som kan-, har behov for- og ønsker det. Forslaget ble vedtatt, og den endelige planen skulle være klar før påsken 2024.

Hvor er planen, og kan rådmannen redegjøre for dens innhold og tiltak?

mvh Hege Annette Olstad, Frp

Spørsmålet står på sakslisten til kommunestyret, og vil bli svart ut av ordføreren i kommunestyremøtet av 23. april 2024.