Vi har kjørt til Hofstad Park&Ride hver helg for å ta den bussen da kollektivtilbudet lenger sør er en stor vits.

Det å komme seg på jobb i helga er ikke enkelt. Det går tog, men det er 2 timer i mellom hver avgang lørdag morgen.

Søndager så har vi ofte måttet velge Hofstadbussen da toget blir innstilt. Lørdager så kommer man halvannen time for tidlig, eller så kommer man en halvtime for sent. Busstilbudet er helt fraværende om morgenen og likeså søndag ettermiddag. Togtilbudet er heller ikke så altfor mye å skryte av.

Jeg mistenker sterkt at nedleggelsen av Hofstadbussen også kan ha en sammenheng med manglende inntekter i bomstasjonen. Det er klart at man må ha penger inn der. Det er jo det som er poenget med bomstasjoner. Hvis ingen bruker dem, så blir det ingen penger.

Det har også vist seg at våre folkevalgte ikke får gjort så mye positivt for befolkningen. Man kan jo lure på hvorfor man velger dem i det hele tatt. Kan de i det hele tatt bestemme over noe som helst? Det finnes mange enkeltpolitikere som ønsker å gjøre noe bra, men nå er det en gang sånn at flertallet bestemmer, selv om det kanskje er mindretallet som har rett. I sydligere strøk står folk på barrikadene.

Hvis ikke det blir mer orden i sysakene så kommer vi kanskje til å få tilsvarende situasjoner her i landet også.

Jeg synes i det minste at politikerne i Melhus må hive seg rundt og sørge for at det er mulig for folk sør for bomstasjonen å kunne bevege seg fritt uten å bli flådd. De må slutte å si at f. eks. bomstasjonen på Hofstad og kollektivtilbudet ikke er samme sak, for det er det nemlig for oss som bor her. Det henger sterkt og tydelig sammen. Verdien på eiendommer faller også, og det er ikke bare å skylde på renta. Når det koster titusenvis å forflytte seg innad i kommunen, så er det klart at folk ønsker å bosette seg på nordsida av muren (bomstasjonen).

Jeg har startet et nytt «opprop» slik som jeg gjorde mot bomstasjonen for ett og et halvt år siden. Det ser ikke ut til at det har blitt gjort mye med lista som ble sendt inn den gangen. Denne gangen ser jeg for meg å distribuere lista også til SJ, AtB og fylkeskommunen.