Dagens politiske flertall i Melhus kommune har nå styrt kommunen vår i 180 dager uten å ha lagt fram en plan, en politisk plattform, med tydelige saker og en klar retning. Vi opplever i stedet utsettelser, usikkerhet og uforutsigbarhet, med ustabil og vinglete styring. Det taper Melhus kommune på.

Det er nå gått 215 dager siden dagens ordfører i Melhus kommune følte seg «trygg på at innbyggerne i Melhus vil merke en positiv forskjell» med den nye posisjonen i Melhus. Og det er gått 180 dager siden dagens posisjon ble valgt. Vi ble lovet «trygg, troverdig og stødig styring».

Så hva har man brukt disse dagene på? Hva er den klare, nye kursen for Melhus kommune, som skulle komme oss alle til gode? Jeg vet ikke. Det virker som det går mest i møter, utsettelser og uklarhet – det motsatte av stødig styring.

Opposisjonen – Høyre, Melhuslista, Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet – har lagt fram alternativ politikk som ville gjort Melhus kommune bedre. I alternativt budsjett hadde vi flere grep for å kunne styrke bemanningen i helse og oppvekst; vi viste større ambisjoner og visjoner i kommuneplanens samfunnsdel; vi ønsket fra kulturfondet å bruke mer på mangfold av aktiviteter og mindre på bygningsvern; skole og oppvekst har stramme rammer til ordinær drift, det ønsket vi en klar plan for å følge opp videre; og mye mer. Det er politikk det selvsagt går an å være uenig i, men det viser en tydelig, alternativ retning – en bedre kurs for Melhus kommune.

Ser vi det samme fra posisjonen? Nei. Det justeres på småting og formuleringer i saker, men det tas ingen nye, tydelige grep for Melhus kommune, annet enn å bidra med utsettelser og til at ting tar mer tid. Det er synd, og bidrar til uforutsigbar styring og til å spre usikkerhet for kommunens innbyggere og alle som vil bidra til at ting skjer i Melhus kommune.

Jeg registrerer i lokalmedia at det fra posisjonen nå sies at de har en felles politisk plattform som de styrer etter, og at vi nå – etter 180 dager – omsider skal få se den. Det gleder jeg meg til! Men vi har altså måttet vente over 180 dager før vi får en konkret plan fra posisjonen med mer enn fire vage, intetsigende og uforpliktende overskrifter.

Det betyr noe hvem som styrer. For Melhus Høyre er det viktig med handlekraft og gjennomføringsevne, med trygg, ansvarlig styring, samtidig som vi leverer nye ideer og bedre løsninger. Med dagens politiske flertall er det i stedet uforutsigbarhet, utsettelser og usikkerhet som gjelder. Om det fortsetter videre som det første halvåret vil Melhus kommune gå i møte en periode til 2027 som vil preges av vingling, stagnasjon og tilbakegang, framfor vekst, utvikling og framskritt. Høyre er alltid klar til å bidra til flertall for politikk som tar Melhus kommune framover.

Høyre og resten av opposisjonen skal være synlige, aktive og tydelige, og vise våre alternative løsninger som ville gjort Melhus kommune bedre. Derfor skal vi i denne perioden samarbeide der det er mulig og samtidig være en sterk opposisjon – for Melhus kommunes beste.

Marius Krogstad Aune

Opposisjonsleder i Melhus kommune, Høyre