Vegen heter Melhustunet og går fra Hølondvegen inn til boligfeltet som var ferdig for flere år siden.

Langs denne vegen er det gjort plass til fortau med kantstein langsetter, dette er så ikke asfaltert, men dekket med grov pukk . Det er en dårlig vits. Folk som bor her må gå i kjørebanen.

Gang- og tofelts sykkelveg under jernbanen stopper plutselig i ingenting mot Melhustunet.

Så er det merket med fire 4 skilt: fotgjengerfelt !

Som bildet tydelig viser korresponderer dette IKKE med asfaltert gangvei videre mot E6-brua.

Hva er tenkt gjort her, og har noen i det hele tatt en plan?

Mvh Jostein Næsheim