Leste nylig at foreldrene til 19-åringen på Glåmos som tok sitt eget liv den 13. februar har anmeldt skolen han gikk på, pluss enkeltpersoner.

Det synes jeg er tøft gjort av foreldre som har mistet ett av barna sine i selvmord. Årsaken til selvmordet var mobbing.

Selv om det er økte midler i oppvekst i melhusskolen på grunn av økte utgifter til drifta, så snakker vi ikke om økt voksentetthet.

Økt voksentetthet i skolen er et reelt behov, fordi mange trenger ekstra oppfølging av en eller annen art, og Pensjonistpartiet har fått melding om at ikke alle som har «såkalt vedtak» på egen voksen får dette, da ressursen deles på flere, til dels mange elever. Er dette bra nok?

Pensjonistpartiet mener nei!

Hvordan skal vi få enkelte elever til å kjenne mestring i fag, og også i livet sitt? Videre hvordan er det mulig for en lærer som har mange og tjue elever i en klasse å oppdage den enkelte som sliter, for så å gjøre noe med det? Jeg tenker at det er vanskelig. Minner om at i opplæringslova §8-2 krever at elevantallet i klassene skal være «pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarlig»

Barn og unge er utsatt for press fra alle kanter, og vi glemmer at de står i en hormonell revolusjon med den ene foten i barndommen og den andre i de voksnes rekker.

Vi trenger flere voksenpersoner i skolen, også i melhusskolen, som skal være med og forebygge mobbing, som skal være med og styrke bærebjelken til elevene, og som skal hjelpe til at fellesskap kjennes for alle. Dette mener jeg er mye mer verd enn for eksempel  å satse på nybrua over Gaula.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet