Pensjonistpartiet har fått informasjon om at det ikke settes inn vikar på nattevakter ved sykefravær ved Buen, og begrunnelsen skal være at det gjøres ut fra sparehensyn. Konsekvensen av dette er et større arbeidspress på de som er på jobb og at brukere ikke får så god oppfølging som når flere er på arbeid.

Det meldes også om at det ikke blir satt inn vekter på en bruker med utagerende atferd, og bruk av vekter er meldt som et behov. Det har betydd at når utagerende atferd har forekommet, har alvorlige situasjoner oppstått.

Kommunestyremøte i Melhus 19/3

Tirsdag klokka 16 er det kommunestyremøtet i Melhus.

Det står 16 saker på sakslista:

 • Kontrollutvalgets møteprotokoll

 • Søknad om fritak fra politiske verv

 • Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge

 • Regionrådet i Trondheimsregionen

 • Oppvekststrategi i Melhus kommune

 • Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond

 • Etablering av frisklivssentral i Melhus

 • Kontrollutvalgets årsmelding 2023

 • Spørsmål til kommunestyret om kunstig intelligens

 • Interpellasjon - forslag til etablering av aktivitetspark

 • Spørsmål til ordfører om vikarer på nattevakt på Buen

 • Spørsmål til ordfører om utvikling på Kvål

 • Interpellasjon om helse og omsorg

 • Interpellasjon om boligpolitikk

Kommunestyret vil ikke bli strømmet på kommune-TV grunnet tekniske problemer.

Pensjonistpartiet er tidligere blitt gjort kjent med at regnskapsåret 2023 kan vise et merforbruk på ca 20 millioner, og at sektoren i 2024 er blitt bedt om å finne sparetiltak i størrelsesorden 15 til 17 mill. Vi er derfor sterkt bekymret for både de ansatte og brukerne

 1. Er normalbemanningen så robust at den kan tåle at noen er borte uten at det blir satt inn vikar?

 2. Hvordan kan den reduserte bemanningen på natt greie å håndtere de oppgavene som oppstår, også avvik som f.eks. brann og akutt sykdom?

 3. Hvilken ROS-analyse er gjort for å beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres

Kristin Marken, Pensjonistpartiet Melhus