Leser i lokalavisene at Melhus kommune skal opprette pårørendeutvalg for Buen og Horg omsorgssenter. Dette synes Pensjonistpartiet i Melhus er bra, men vi har noen innspill.

Som det sies i artikkelen så er pårørende ofte beboernes viktigste ressurs og støtte, og derfor mener Pensjonistpartiet at det er de pårørende selv som må samle seg og diskutere hvordan de ønsker at et slikt utvalg eller hvordan slike utvalg skal se ut og inneholde. Vi ser heller ingen grunn til at ansatte som også er pårørende ved enhetene ikke skal få delta i utvalget/-ene. De er både profesjonelle og har taushetsplikt.

Vi mener det er riktig å lytte til de eventuelle endringstiltak og råd de pårørende kommer med for å gjøre hverdagene enda bedre for beboerne. Man kan se seg litt blind i rutinenes verden.

Videre ser vi for oss at utvalget/-ene blir representert med en politiker. Dette for å løfte saker der det er behov, samt at politikere får førstehånds informasjon.

Ett eller to pårørendeutvalg på henholdsvis Buen og Horg, der pårørende får spille på lag og spille inn saker på generelt grunnlag, er bra. Det kan føre til et enda bedre samspill mellom de som er ledere i helse, politikere, ansatte og pårørende.

Vi tror vi skal være forsiktige med å bestemme kriteriene for bl.a. innhold og form. Vi mener man kan gi de pårørende en mulighet til å komme med forslag om dette i første omgang, slik at det blir gode prosesser hele veien.

Pensjonistpartiet i Melhus mener også det er lurt at de pårørende kan gi innspill på om utvalget skal være felles eller om det skal være ett ved hver institusjon. Dette på grunn av nærhet til lokal institusjon med hensyn til kjennskap, kultur og interesse og likeså med hensyn til kjørelengde. Kanskje blir eierforholdet sterkere på denne måten.

Når det er sagt støtter Pensjonistpartiet pårørendeutvalg ved Buen og Horg fullt ut.

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet