Lundamo er ett av tettstedene i kommunen som er i vekst og nye innbyggere kommer stadig flyttende, noe som er positivt for å sikre utvikling. Dette krever blant annet god tilrettelegging og miljøskapende tiltak.

Det er derfor ønskelig å etablere en aktivitetspark i forbindelse med Lundamo Skole og barnehage i området langs gangvegen fra Lundadalsvegen til grensen mot Lamovegen.

En aktivitetspark her vil være til glede og nytte for både store og små, unge og gamle, og vil være et positivt bidrag som et folkehelsetilbud. I tillegg ser vi nytten av å ha en møteplass med henblikk på det sosiale, samt mulighet for integrering av nye innbyggere.

Kommunestyremøte i Melhus 19/3

Tirsdag klokka 16 er det kommunestyremøtet i Melhus.

Det står 16 saker på sakslista:

 • Kontrollutvalgets møteprotokoll

 • Søknad om fritak fra politiske verv

 • Tkilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge

 • Regionrådet i Trondheimsregionen

 • Oppvekststrategi i Melhus kommune

 • Evaluering og revidering av retningslinjer kulturfond

 • Etablering av frisklivssentral i Melhus

 • Kontrollutvalgets årsmelding 2023

 • Spørsmål til kommunestyret om kunstig intelligens

 • Interpellasjon - forslag til etablering av aktivitetspark

 • Spørsmål til ordfører om vikarer på nattevakt på Buen

 • Spørsmål til ordfører om utvikling på Kvål

 • Interpellasjon om helse og omsorg

 • Interpellasjon om boligpolitikk

Kommunestyret vil ikke bli strømmet på kommune-TV grunnet tekniske problemer.

Området ligger meget gunstig til i forbindelse med barneskole, barnehage og idrettsanlegg der det ofte foregår aktiviteter også på kveldstid og helger.

Det er behov for uterom for sambruk og flerbruk på tvers av målgrupper og vi foreslår å etablere sittegrupper, grillplass, klatrestativ, skotthyllbane, enkle treningsapparater etc.

Dette skal være ment som et lavterskeltilbud der alle generasjoner kan møtes til aktiviteter og positivt samvær

Anja Sterten og Jørn Ove Moen, Arbeiderpartiet