Jeg leste med stor interesse intervjuet med deg Anneli Berg Aasenhus, i avisa tirsdag den 19. mars.

Takk for at du følger drømmen din! At du ikke bare drømmer, men gjør alvor av dine drømmer.

Jeg heier på deg, for denne drømmen er viktig. Håper at mange vil henge seg på og støtte deg, og være med på å bidra i samme retning som du antyder i intervjuet.

For de som ikke har lest intervjuet, lurer sikkert mange på hva drømmen din er. Derfor siterer jeg en del fra dette intervjuet:

«Gjennom læreryrket har hun fått ytterligere interesse for relasjonen mellom barn og voksne og hvordan barneoppdragelsen ideelt sett bør gjøres. Opp gjennom årene har hun fordypet seg i faglitteratur om dette, og for rundt tre år siden laget hun en Instagram-konto hvor hun kunne prate med andre om temaet. Interessen var stor, og per dags dato har hun over 4000 følgere på kontoen. Det er et tema jeg brenner veldig for, og jeg vil jo gjerne nå ut til alle som har spørsmål knyttet til det å være forelder og hvordan man skal forholde seg til barna. Her er det mange tanker og ideer som finnes, sier hun.

I et moderne syn på barneoppdragelse er partene riktignok ikke likestilte, men likeverdige. Det er de voksne som bestemmer, men barnet skal samtidig føle seg sett og respektert. Da legger man et bedre grunnlag for hvordan barnet utvikler seg til å bli voksen. Vi ønsker oss robuste barn som mestrer å stå i vanskelige situasjoner, både nå og senere i livet, fortsetter hun.

Aasenhus legger til at mange foreldre lurer på hvordan de i praksis bør utøve rollen som forelder, og det er blant annet denne type spørsmål hun ønsker å hjelpe foreldre med å finne svar på.

Det gjør hun via samtaler over internett.

For rundt tre år siden laget hun altså Instagram-kontoen, og i november i fjor startet hun foretaket Aasenhus relasjon og veiledning.

Fra høsten av trapper hun ned til 80 prosent i lærerjobben på Soknedal skole. Da er målet å etter hvert kunne bruke 20 prosent av arbeidstiden på foretaket.

Hun understreker at hun ikke er et alternativ til offentlige helsetilbud, men et supplement i form av et lavterskeltilbud: Akkurat nå tilbyr jeg kun samtaler, men jeg har lyst til å videreutvikle foretaket. Jeg har et håp om å kunne tilby kurs etter hvert, og jeg har også litt lyst til å få laget en app som kan tilby hjelp.

For Aasenhus har et tydelig mål. På sikt ønsker hun å utvikle foretaket til en heltidsjobb. Hun legger til at hun har en god dialog med sin arbeidsgiver om sine planer:

– Selv om jeg ser mange negative trekk når det gjelder dagens ungdomskultur, så ser jeg også veldig mange positive trekk hos de unge, skriver Svend Inge Malum i innlegget. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Jeg kommer til å utvikle foretaket gradvis. Det første året blir egentlig en slags startperiode for meg. Men jeg har fått god støtte når det gjelder både foretaket og Instagram-kontoen, og det er fint å ta med seg, legger hun til.»

Det som slår meg etter å ha lest  intervjuet, er at her har vi en viktig ressurs som vi bør benytte oss av i hele vår kommune. Du tilbyr et lavterskeltilbud for foreldre som ønsker seg robuste barn som mestrer å stå i vanskelige situasjoner både nå og senere i livet.

Det ser ut som behovet er stort for slik veiledning, fordi du allerede har 4000 følgere på din Instagram-konto.

Jeg ser at du også har et håp om å tilby kurs etter hvert.

Da håper jeg at vår kommune melder seg på og støtter deg også økonomisk.

Vi trenger flere forebyggende tiltak for å hjelpe barn og unge til å bli gagns mennesker. Og der kommer både foreldre, lærere og hele samfunnet inn som støttespillere.

Jeg vet at også dagens politikere i vår kommune vil satse sterkt på de unge. De vil også satse på lokaldemokratiet og spørre innbyggerne til råds i viktige saker.

Etter mitt skjønn så er dette med oppdragelse av barn og unge den aller viktigste saken også i vår kommune.

Hvordan kan vi hjelpe de unge til å bli trygge, sterke, robuste, sjølstendige, glade og lykkelige mennesker? Denne oppgaven må vi alle stå sammen om. Sammen er vi sterke

Selv om jeg ser mange negative trekk når det gjelder dagens ungdomskultur, så ser jeg også veldig mange positive trekk hos de unge. Jeg tror det etter hvert blir en oppvåkning blant ungdommen som går imot den negative utviklingen i vår kultur. Det finnes prektig ungdom som er uredde og vil kjempe for det som er sant og rett.

Jeg setter min lit til disse ungdommene.

Disse ungdommene gir håp for framtida.

Men både Anneli Berg Aasenhus og vi andre voksne må hjelpe til på veien mot et godt og trygt samfunn for oss alle.

Svend Inge Malum

(Pensjonert lærer)