Det har flere ganger vært tatt opp utfordringen med parkering for besøkende til Kroa/Melhus frivillighetssentral, både i lokalpressa og via brev til politikerne. Det er stor aktivitet både på dagtid og ettermiddag/kveld i lokalene, i tillegg til kafe med middagsservering.

Men det er ingen parkeringsplasser for besøkende og deltagere på aktiviteter på dagtid.

Parkeringen foran huset eies av Melhusbanken og kan benyttes bare etter klokka 17. Det er to plasser med handicapskilt foran inngangen, men der er det plen, så plassene brøytes ikke på vinteren.

Det er cirka 24 boliger på Kroa. Det er ingen parkeringsplasser for beboere eller gjester til boligene, selv om parkeringsbestemmelsene i Melhus sier 0,2 plasser pr. boenhet. Kroa og Frivillighetssentralen er viktige møteplasser og bidragsytere til at folk kan bo lenge hjemme, og det bør derfor være enkelt å komme seg dit.

Det foreligger planer for nytt byggetrinn på Melhusbanken, og Lensmannsgården skal rives.

Hva vil Melhus kommune gjøre for å bedre situasjonen for beboere, gjester og de som arbeider på Kroa når det gjelder tilgang til parkering? Dette sett også i lys av den videre utbygginga på området.

Rådet ber om at saken oversendes Utvalg for teknikk og miljø samt kommunestyre for behandling.

Synnøve Lundemo Folstad; råd for personer med funksjonsnedsettelse

Utvalg for teknikk og miljø behandlet saken 7. mars. Der ble spørsmålet svart ut ifølge møteprotokollen, og det står at rådmannen vil følge opp saken videre.

Trønderbladet har i skrivende stund ikke fått svar fra rådmannen om hva som er gjort siden den gang.