Når alt fungerer, været er fint, internett og telefon fungerer, folk har nok mat og ingen pandemier truer, da går det bra! Men, vi har opplevd at når samfunnet vakler, når raset kommer og samfunnet stenges ned, da må noen trå til! Sanitetskvinnene bidrar, sammen med andre hjelpeorganisasjoner, til at Melhus har en “usynlig” beredskap.

Nedre Melhus sanitetsforening arrangerer et møte for alle interesserte 8. april 2024 kl.18 på Melhus Frivilligsentral der omsorgsberedskap er tema. Du trenger ikke være medlem for å delta på møtet, alle interesserte er velkommen!

Norske Kvinners sanitetsforening har over 150 omsorgsberedskapsgrupper over hele landet. I Melhus har vi fire sanitetsforeninger (Hølonda, Flå, Horg og Nedre Melhus) som sammen har skrevet en samarbeidsavtale med kommunen om vårt bidrag, når det trengs. Dette er et verdifullt supplement til den offentlige beredskapen. I tillegg bør vi alle følge myndighetenes råd om hva vi bør ha lagret hjemme, i tilfelle strømbrudd, forurenset vann eller andre kriser oppstår.

– Pr. i dag er det leder i Hølonda sanitetsforening, Janne Lise Jønland, som er leder for N.K.S. omsorgsberedskap i Melhus, forteller Margrethe Stendahl i innlegget. Her står Janne Lise Jønland (t.v.) sammen med Marit Sognli Gladsø fra Melhus Røde Kors Omsorg. Foto: Arkivfoto

Pr. i dag er det leder i Hølonda sanitetsforening, Janne Lise Jønland, som er leder for N.K.S. omsorgsberedskap i Melhus. Hun blir kontaktet fra kommunens beredskapsledelse, på lik linje med andre frivillige som kommunen har avtale med. Deretter kan hun raskt mobilisere sanitetskvinner/- og menn som skal bidra med matservering, varme, pledd og støttende ord. I en uoversiktlig situasjon kan vi bidra til å skape ro og trygghet. Vi er også beredt på å delta over tid. Der andre hjelpeorganisasjoner jobber ute i felt, skal sanitetskvinnene for eksempel sørge for at hjelpemannskaper og andre berørte får mat og drikke til å utføre den jobben de er satt til å gjøre. Sammen sørger vi for et trygt lokalsamfunn.

Slik det er i dag er det svært få personer fra sentrumsnære strøk i Melhus som står på sanitetskvinnenes beredskapsliste. Årsaken til det er nok sammensatt, og det har heller ikke vært jobbet med rekruttering fra dette området på lang tid. Melhus sentrum og områdene rundt har også fått mange nye innbyggere de senere årene, slik at naboene ikke kjenner hverandre like godt som før.

– Du trenger ikke å være medlem i Norske Kvinners sanitetsforening for å stå på beredskapslista, sier Margrethe Stendahl. Foto: privat

Desto viktigere er det med en “liste”, slik at vi vet hvem som kan kontaktes den dagen/ natta det er behov. Du trenger ikke å være medlem i Norske Kvinners sanitetsforening for å stå på beredskapslista. Du trenger heller ingen spesielle kvalifikasjoner for å bidra i omsorgsberedskapen. Alt du må kunne gjøre er å prate med folk! Vi ønsker oss ulike mennesker på beredskapslista; unge voksne og eldre, menn og kvinner, du som kan smøre mange brødskiver, servere saft og koke kaffe, du som har traktor og atv, og du som rett og slett har evnen til en trygg og rolig prat.

Til stede på møtet den 8. april vil leder for N.K.S. omsorgsberedskap i Melhus være. I tillegg kommer Bodil Morken, som mottok prisen som årets hverdagshelt 2023 blant annet for sin innsats som leder av omsorgsberedskapsgruppa i Ålen. Bodil og hennes gruppe bidro med viktig innsats i en flere dager lang leteaksjon i fjellregionen.

Alle interesserte ønskes velkommen til et informasjonsmøte på Melhus Frivilligsentral mandag 8. april 2024 kl. 18!

Margrethe Stendahl, leder Nedre Melhus sanitetsforening