Nå skal jeg ikke påta meg noen som helst rolle som ekspertkommentator for kunstig intelligens (KI), men jeg uttaler meg som en teknologi-optimist.

For å gå rett på spørsmålet til Hr. Lund fra Pensjonistpartiet: Ja, kunstig intelligens vil redusere antall ansatte slik vi jobber i dag, ikke bare i administrasjonen, men på svært mange andre felt og da ikke bare i kommunal sektor. Så kommer jo det litt lengre og mer spennende svaret, eller svar har jeg jo ikke, da jeg ikke er ekspert på feltet, men meninger har jeg jo mye av.

Det kommer til å komme mange andre stillinger som vi per i dag ikke vet hva er. Sånn er det med teknologisk utvikling, det er jo ikke slik at gatene renner over av forhenværende og arbeidsledige skrivemaskinreparatører og munnskjenker. Skrivemaskinreparatørene har nye arbeidsoppgaver og munnskjenkene har vel nå blitt ett statlig organ kalt Mattilsynet.

Fordelen med søknader behandlet av KI vil jo være at du får svar med en gang, siden KI er på jobb hele døgnet. Med KI ser jeg for meg at man da i løpet av sekunder vil få svar på om skoleskyss er innvilget, om det planlagte påbygget ditt er i henhold til arealplanen eller om man kan få utlevert trygghetsalarm.

Når jeg først er inne på Trygghetsalarm:

Trygghetsalarmen vil svært raskt ende opp på teknisk museum grunnet KI, da smartklokker kommer til å ta over dette segmentet totalt. Klokken vil faktisk kunne varsle hjerteinfarkt før personen som bruker den vet den har det. KI i smartklokken vil også kunne avdekke sukkersyke, væskemangel, hjerneslag og tidlig demens samt svært mange andre medisinske tilstander slik at nødvendig behandling kan iverksettes lenge før pasienten merker symptomene. Fall vil varsles med det samme pasienten faller. Her er det mye å spare ikke bare økonomisk, men også mye å tjene på forbedret behandling og livskvalitet.

Som nevnt innledningsvis er jeg en teknologioptimist, noe av det over finnes det løsninger på i dag. Noe ligger lengre frem i tid, men jeg tror KI er en teknologisk revolusjon vi ikke har sett det fulle potensialet av enda. Denne teknologien er så mye mere enn en chatbot som du treffer på forskjellige sider.

Teknologien vil frigjøre tid fra repeterende oppgaver som kan automatiseres og gir bedre tilpassede tjenester til innbyggerne i Melhus kommune. Man skal fortsatt kunne ringe til kommunen for å stille spørsmål og få hjelp, men det skal ikke forundre meg om svarene i fremtiden kommer fra en KI som et menneske leser opp for innringeren. KI vil gi bedre tjenester og bedre tid til kontakt med innbyggere i fremtiden, og jeg håper Melhus kommune benytter seg av denne teknologien så snart både teknologien, innbyggerne og kommunen er moden for det.

Kjetil Blokkum, kommunestyrerepresentant, Melhus Høyre