Vi i Senterpartiet i Melhus er strålende fornøyd med at områdeplanen for Brekkåsen nå ENDELIG er lagt ut på høring. Planprosessen startet i 2019, så her har det vært en lang saksbehandling på en etterlengtet plan.

Det positive er at planen i nåværende drakt skaper stor utvikling for Gimse og Brekkåsen-området. Ikke mindre enn inntil 634 boenheter ligger inne i planen. Her er det alt fra leilighetsbygg og flermannsboliger til rekkehus og eneboliger. En annen positiv effekt med planen er at alle områder med landbruksformål/dyrkamark er tatt ut av planen og forblir da dyrkingsområder for matproduksjon.

Formannskapet har vært på befaring og sett på utbyggingsområdene, bussholdeplasser, lekeareal og snarveger/turstier i området. Området på Brekkåsen er svært egnet for utvikling. Her er blant annet skole og barnehager tett på nye boligområdet.

Transformasjonen av nedre Melhus er stor. I sentrum bygges og fortettes det. Her blir det nå enda flere leiligheter og næring i form av kontorlokaler, butikker, restauranter og servicefunksjoner. Melhus holder på å få et urbant preg. Noen synes dette er forferdelig, mens andre synes dette er en fornuftig stedsutvikling.

Tilflyttingen til Melhus er god. Vi er en attraktiv kommune med mange gode kvaliteter. Fram til 2050 er det estimert at vi trenger 1950 boenheter i Melhus kommune. Brekkåsen planen alene utgjør 30% av dette totalbehovet. Hvis vi i tillegg ser de andre prosjektene som er i gang og er i planleggingsfasen i Melhus sentrum, bl.a. Losjevegen, Melhustorget, Melhustunet, Kroakvartalet og Gimsøya, er vi på ca. 1450 boenheter. Dette er nesten 75 % av totalbehovet i hele Melhus kommune!

Senterpartiet i Melhus har vedtatt i valgprogrammet at vi skal utvikle hele Melhus. Det er fint at det er tilflytting og aktivitet i kommunen. Samtidig er viktig å få balansert utviklinga slik at infrastruktur som skole, barnehage og eldreomsorg også henger med. Mange familier ønsker å flytte i enebolig. Flyttemønsteret er i endring, voksne flytter i mer egnet bolig for alderdommen, som igjen frigjør boliger til familier. Vi er heldige i Melhus, vi har et mangfold med 7 tettsteder der det også kan bygges boligtyper med variasjon.

I og med at avsatt areal til bolig i nedre Melhus har en stor overkapasitet fram til 2050, vil vi fortsatt jobbe hardt for å tilbakeføre Gimsøya-prosjektet til landbruksformål. Matjord fungerer best der den har vært i mange tusen år.

Minimumsfaktoren i framtida er ikke boligtomter, men matberedskap på norske matvarer!

Senterpartiet i Melhus Tor Ingar Verstad, leder Rune Sunnset, gruppeleder Fritz Arne Haugen, varaordfører