Det skal utføres vegarbeid på E39, mellom Udduvollen i Melhus og Udduvollbrua i Trondheim. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider. Der kan man lese at arbeidet medfører manuell dirigering.

Starttid er tirsdag 10. oktober klokken 21.00, mens beregnet sluttid er 11. oktober klokken 06.00.