Det utføres vegarbeid på fylkesveg 6616 i Melhus, mellom Løvset barnehage og Lauvset, i retning mot Kvammen. Dette påvirker ett kjørefelt, og det skjer mellom klokken 07.00 og 18.00, fra morgenen tirsdag 3. oktober til kvelden fredag 6. oktober.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.