Mellom Djupdalsbekken og Almåskroken skal det utføres vegarbeid på fylkesveg 30. Dette medfører ett stengt kjørefelt og lysregulering.

På sine nettsider opplyser Statens vegvesen at starttiden var mandag 2. oktober klokken 07.00, mens beregnet sluttid er 20. oktober klokken 19.00.