Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 800, mellom Hammer og Stugarden i Skaun. Dette medfører manuell dirigering.

På sine nettsider opplyser Statens vegvesen at oppstart er fredag 6. september klokken 07.00, mens beregnet sluttid er samme dag klokken 19.00.