E6 gjennom Soknedalstunnelen stenges flere kvelder og netter på grunn av vegarbeid. Første stengning skjer mellom tirsdag 3. oktober klokken 22.00 og onsdag klokken 03.00.

I neste omgang blir det stengt mellom klokken 22.00 og 06.00, fra onsdag kveld til og med fredag morgen. I forbindelse med denne stengningen opplyser Statens vegvesen på sine nettsider at omkjøring er skiltet og at utrykningskjøretøy kan passere.