Det utføres vegarbeid på fylkesveg 30 i Midtre Gauldal, mellom Løsetøya og Lunheim. Dette skjer på mandager og tirsdager, mellom klokken 07.00 og 20.00. Første mandag er 2. oktober, og siste tirsdag er 10. oktober. Det blir lysregulering på stedet.

Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider. Det har også blitt arbeidet på strekningen i august og september.