Det utføres vegarbeid på fylkesveg 6560 i Midtre Gauldal, mellom Kotsøy og Hallguttåsen. Dette medfører manuell dirigering.

Starttid for arbeidet var 25. september, mens beregnet sluttdato er 16. oktober. Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.