Det utføres vegarbeid på fylkesveg 6616 i Melhus, mellom Løvset barnehage og Lauvset. Dette medfører lysregulering.

Starttid var mandag 9. oktober klokken 07.00, og beregnet sluttid er onsdag 18. oktober klokken 19.30. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Det har også blitt arbeidet på strekningen tidligere i oktober.