Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 6591, mellom Øya og Skjerdingstad i Melhus. Dette medfører manuell dirigering på strekningen.

Starttid er mandag 9. oktober klokken 21.00, mens beregnet sluttid er 13. oktober klokken 06.00, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.