– Jeg har snakket med Norsk Kylling og har bedt om en begrunnelse for vedtaket styret har gjort fordi jeg ikke kjenner meg igjen i begrunnelsen. For ærlighetens skyld burde vi få dette på bordet, sier ordfører Sivert Moen.

Moen legger ikke skjul på at han fortsatt er bitter og sjokkert over vedtaket til Norsk Kylling om å vrake Midtre Gauldal til fordel for tomt enten på Orkanger eller i Malvik. Trønderbladet skrev mandag på nett om at ordføreren var bitter over vedtaket, og Moen føler det samme nå.

– Jeg er bitter og sjokkert, men det nytter ikke å ha den følelsen videre. Fasen videre er å analysere det som har skjedd, og jeg synes Norsk Kylling kan være med på å ta en prat med oss, sier Moen.

Overrasket

Etter ordførerens mening, er tomtetilbudet på Støren verken dyrere eller mer konfliktfylt enn tomtetilbudet på Orkanger og i Malvik. Moen sier at grunnpremissene var at politikerne ikke kunne gå løs på dyrkbar mark og at det var miljømessige begrensninger som førte til at industriområdet havnet der det kom.

– Det ble gjort på en måte som skal være bærekraftig, og slik at en bevarer store landbruksområder. Jeg mener at den beste plassen for Norsk Kylling ligger på Støren, og det gir jeg meg ikke på, sier Moen.

Imidlertid har ordføreren ikke noe håp om at Norsk Kylling ombestemmer seg, men han vil gjerne vite beslutningsgrunnlaget til Norsk Kylling i fall om Midtre Gauldal kommune har gjort en feil.

At det skal ha kommet signaler om at Norsk Kylling ikke anså Støren som aktuell lokasjon, avviser Moen. Han mener at dersom det forelå slike signaler, burde han ha fått dem og han mener at Norsk Kylling ikke har sendt slike signaler til kommunen.

Mange møter

De siste dagene har vært travle for ordførerens del, og han forteller at det har vært mange møter og telefonhenvendelser. Moen opplyser at kommunen undersøker hvilke muligheter det er for å kompensere, og at de har vært i samtale med fylkesmannen. Kommuner kan få omstillingstilskudd, og Moen sier at kommunen må sette seg inn i den ordninga for å se om den er aktuell for Midtre Gauldal. Midt oppe i det hele har Nye Veier også kommet for å orientere om at veilinja kan bli endret for å spare penger.

Taper millioner

Hvilke konsekvenser tap av hjørnesteinsbedriften kan få, har kommunen ikke oversikt over ennå. Men Moen tror det kan bli merkbart for kommunekassa selv om han tror at ansatte som i dag er etablert i Midtre Gauldal med familie, vil bli boende der. Folk skatter til den kommunen de bor i, og staten gir tilskudd basert på innbyggertall.

– Mister vi 100 mann, utgjør det 5,5 millioner kroner i tapte inntekter. Det kan være tilstrekkelig til at vi ikke får budsjettet til å gå i hop. Da må vi ta av bufferfond, og der har vi ingenting, sier Moen.

Hvorvidt kommunen allerede nå bør tenke på at barnehager og skoler ikke kan få behov for utvidelser om mange Norsk Kylling-ansatte flytter fra kommunen, mener Moen at en ikke skal krisemaksimere.

Industriområdet

Moen forsvarer pengebruken på det nye industriområdet, og han opplyser at politikerne har satt av åtte millioner kroner i år til utvikling av området. Arbeidet vil fortsette med grunnerverv, men at tvangskjøp ikke er det første som står for døra. Om to år tror Moen det vil være mulig å selge inn det nye industriområdet, og Moen mener at Støren vil være attraktiv for bedrifter.

– Store bedrifter i Trøndelag må ha areal, og de kan med fordel etablere seg sør for Trondheim. Den dagen E6 er bygd ved Støren, vil det være behov for næringsareal her, mener Moen.

Når det gjelder behovet for nye boligtomter for å få flere til å slå seg ned i Midtre Gauldal, sier Moen at det ikke er eiendomsmeglere som skal lede samfunnsdebatten.