Det er ikke greit å lese Trønderbladet i dag, der politiet roper varsko etter flere voldsepisoder blant barn og unge. Den økte volden forteller oss at det står dårlig til blant noen av våre unge i Melhus.

Pensjonistpartiet har programfestet å øke antall helsesykepleiere i kommunen. Vår partikollega Rolf Lund skreiv nylig et innlegg om at helsesykepleierkontoret på Lundamo er stengt.

Pensjonistpartiet mener en økning av helsesykepleierstillinger rundt om i hele kommunen vil kunne bidra til å forebygge store utfordringer for barn og unge, eller være bedre rustet for å hjelpe de som trenger hjelp.

Kanskje er det lettere å snakke med helsesykepleier som er der for å ta imot «akkurat deg», enn å gå og snakke med lærer som har altfor mange oppgaver som det er i dag. Med helsesykepleier på plass, vil det avlaste lærerne for noen oppgaver. Vi trenger denne yrkesgruppen mer enn noen gang.

Videre er det viktig i denne «dyrtid» at alle barn og unge får de samme fritidstilbudene uavhengig av familiens økonomi. Noen familier har trang økonomi og ser seg nødt til å kutte fritidsaktiviteter til ungene, og det med tungt hjerte. Så her har vi en oppgave å gjøre som kommune, nå.

Og kanskje er det flere av oss som kan være med å gå natteravn, slik noen allerede gjør?

Lillian Ofstad

Pensjonistpartiet i Melhus