Dette spørsmålet har jeg fått fra en del småbarnsforeldre. Hvis jeg har forstått dem rett, har den vært stengt siden i fjor sommer. Jeg gikk inn på hjemmesiden til Melhus kommune. Der står det kort og godt midlertidig stengt!

Kontaktet helsestasjonen i Melhus. Der fikk jeg telefonnummeret til en meget imøtekommende dame, som kunne fortelle at helsestasjonen på Lundamo er stengt på grunn av mangel på helsepersonale.

Foreldre som bor sør for den malplasserte bommen på Søberg må betale 74 kroner i bompenger hver gang de må til Melhus på kontroll med sine små barn. De må ta seg fri lengre tid fra jobb. De har rett på to timer betalt fri, er det en som forteller. De får også større kjøreutgifter. Skal de ta buss, så går det minst en halv arbeidsdag.

Jeg mener at Melhus kommune bør dekke merutgiftene til småbarnsforeldrene, så lenge kommunen ikke har folk til å bemanne opp på Lundamo! Det er sannsynligvis billigere for Melhus kommune enn å bemanne opp på Lundamo, sjøl om det er en dårlig løsning for foreldrene!

Hvor stor innsats er det gjort for å skaffe til veie helsesykepleier på Lundamo? Det her er en utfordring for det nye formannskapet og kommunestyre!

Rolf Lund, Pensjonistpartiet