Så kom det en ny melding fra rektor. For en mor til en ungdomsskoleelev skal ikke første tanke da være «hvem har det gått ut over denne gangen» men det er ikke langt unna. For det er ikke første gang.

Årsaken til vold blant unge er mange og sammensatte og hyppigheten har økt de siste årene. Det er to årsaker som trekkes frem i «Ungdata 2020: Nasjonale resultater»:

– Både Melhus og Skaun er gode på fotball og håndball, og har vel et kulturskoletilbud «på det jevne». Men det er for smalt og det er for dyrt, mener Marit Sofie Eide Wahl, leder og 1.-kandidat for Rødt Skaun. Foto: Ihne Pedersen

● manglende aktiviteter/steder å være på fritiden ● økt forskjell på fattig og rik

Det er ikke det at Melhus og Skaun ikke har aktiviteter til barn og unge, men de er ensrettede, og de koster. Begge kommunene er gode på fotball og håndball, og har vel et kulturskoletilbud «på det jevne». Men det er for smalt og det er for dyrt. Hvis du verken er interessert i ballspill eller korps, har du i praksis forsvinnende lite å velge mellom.

Det finnes ungdomsklubber i både Melhus og Skaun. I Skaun har tilbudet blitt kritisert for å fungere som et slags «ungdoms-SFO» hvor ungdommene får henge på skolen etter skoletid en dag i uka.

På Melhus kommune sine nettsider, i en artikkel fra 2017, står det å lese at «Ungdomstorget» er åpent fire dager i uka, i 2. etg. på Melhustorget. Selv en skauning skjønner at dette er gammelt nytt.

Rødt ønsker å ● Gi ungdom råderett over egne kulturinstitusjoner ● Lovfeste retten til fritidsklubber, som må få tilstrekkelig finansiering og fast ansatte barne- og ungdomsarbeidere og kulturarbeidere ● Opprette flere ungdomshus, både selvstyrte og kommunalt styrte, og ungdoms egenorganisering må støttes økonomisk

Vi ønsker at våre kommuner skal legge til rette for – med både praktisk og ikke minst økonomisk støtte – at ungdommene våre skal ha et bredt og godt tilbud om aktiviteter og steder å være på fritiden. Ikke minst ute i de mindre tettstedene, der kollektivtilbudet er begrenset eller ikke-eksisterende. Redusert foreldrebetaling, gratis utlån av instrumenter/utstyr, og ikke minst at tilbudet finnes der ungdommene er og når de trenger det.

Vi trenger å ta et par skritt tilbake og la ungdommene ta tilbake kontroll over ungdomsklubbene – gi dem lokaler og trygge voksne, og tillit til at de greier å utvikle det tilbudet de selv ønsker og trenger. Det BLIR kulere å henge på klubben når musikkutvalget ikke styres av kommunens innkjøpsavtaler og du får lov til å male fanden – eller teletubbiene, eller hvem pokker du vil - på veggen.

Og vi trenger at kultur ikke bare er for de som har råd til å kjøpe eget trekkspill eller slagverk til den unge håpefulle og i tillegg tid og råd til å kjøre dem til og fra kommunesentrum. Vi trenger at det ikke er flere års venteliste for å lære å spille gitar, eller at du må til en annen kommune om du liker å danse.

Sofie Torgersen, leder og 2. kandidat for Rødt Melhus

Marit Sofie Eide Wahl, leder og 1. kandidat for Rødt Skaun