Leser i en artikkel i Gaula at Erling var på Kroa for å spise middag sammen med sin kone. Da de kom ut igjen, hadde hadde han fått en parkeringsbot på 660 kroner, for å ha parkert på en plass det ikke er lov å parkere. Erlings betimelige spørsmål er, hvor skal vi parkere, når det knapt er en parkeringsplass å oppdrive!

Avtroppende ordfører Jagtøyen sitt i mine øyne «dunkle» svar, dreier seg om stort sett planlagte parkeringsplasser i Melhus sentrum osv. i framtida, for helt andre grupper enn pensjonistene. Her er det snakk om en spesifikk gruppe, pensjonistene. At de må ha enkel tilgang til parkering utenfor Kroa! Når en blir eldre, blir en god del av oss litt skrøpelig til bens, kanskje sitter i rullestol. Da må vi kunne kreve at kommunen legger til rette for at vi har enkel tilgang til de sosiale sammenkomstene vi skal på.

Det virker på ordføreren som at det er godt tilrettelagt for dem som har sitt daglige virke i blant annet rådhuset. Det er vel ingen menneskerett å kan kjøre bil til arbeid?

De fleste i arbeidsfør alder er raske til bens, i forhold til mange av oss eldre. Dere kan da bruke el. syklene og el. sparkesyklene ( Hovin og Melhus ), eller reise kollektivt, der det er mulig.

Hvem betaler for at de ansatte i f. eks. rådhuset kan parkere «rett utafor» døra? Er det dere selv, eller deres arbeidsgivere, innbyggerne i Melhus? Ser fram til svar fra Jagtøyen. Rolf Lund Pensjonistpartiet