Nå ønsker Norsk Kylling å fylle opp fabrikken fra egne leverandører. Dette kan være gledelig nytt for bønder som har avtale med Norsk Kylling, og tilsvarende dårlig nytt for Nortura-produsenter.

De fleste kyllingbøndene har kjørt med redusert produksjon i noen år. De som har leveringsavtale med Norsk Kylling kan nå få mulighet til å fylle sine kyllingfjøs igjen. De aller fleste kyllingbøndene i Gauldalen leverer til Norsk Kylling.

Trodde på eventyret

I 2011 var det stort sug i markedet og en forbruksvekst på kylling som gikk rett til værs. Nortura merket ikke denne forbruksveksten like sterkt. Prior-kyllingen fløy ikke like høgt som Rema-kyllingen. Samtidig fikk Nortura for lang kjøreveg for noen av sine kyllinger til slakteriet i Elverum, særlig fra produsentene i Nord-Trøndelag. Og spesielt om vinteren, da det ble krevende å oppfylle kravene til forsvarlig transport. Derfor ble det inngått en avtale med Norsk Kylling om slakting på Støren. Og ikke bare det. Fabrikken på Støren sa seg villig til å kjøpe inntil 5.000 tonn Nortura-kylling i året for videreforedling og eget salg.

– En vinn-vinn-situasjon, forklarer Kjell Stokbakken om avtalen som ble inngått før hans tid som kyllingdirektør.

Bunnen blir nådd

Som alle vet forandret markedet seg, og i desember 2014 ville ikke Norsk Kylling henge fast i avtalen med Nortura lenger. Slakteriet på Støren slet med store lager av frossen kylling. Det er denne oppsigelsen som nå trådte i kraft fra 1. januar 2018.

– Vi ønsker å bruke kapasiteten vår på egne produsenter, sier Stokbakken.

Det betyr at dagens produsenter kan slippe unna en del av begrensningene som ble innført på leveringsmengde.

– Men ingen får produsere mer enn hva de sitter med av kapasitet, og vi tar heller ikke inn nye produsenter slik det ser ut nå, legger Stokbakken til.

Måtte ansette flere

Da avtalen med Nortura ble inngått i 2011 økte produksjonen ved slakteriet på Støren fra 15 til 20 millioner kyllinger i året. Det ble også behov for flere ansatte.

Kjell Stokbakken understreker at den oppsagte avtalen ikke vil få motsatt virkning.

– For oss er dette lite dramatisk. Vi fortsetter å utnytte produksjonskapasiteten ved anlegget. Forskjellen er at vi mottar kylling bare fra egne leverandører, sier han.

Noen må slutte

For Nortura er konsekvensene større. Bondebladet opplyser at ti produsenter skal fases ut i Midt-Norge, ved at det tilbys sluttpakker. Gjennom to år stilles det rundt en halv million kroner til rådighet for hver enkelt som velger å avvikle. Prisen øker etter størrelse på kyllingfjøset og avstand til slakteri.

I løpet av de siste to åra har antall Nortura-produsenter gått ned fra 443 til 284. Norsk Kylling har 130 produsenter.

Leverandører til Norsk Kylling som har slitt med overkapasitet kan nå se lys i tunnelen. Arkivfoto: Gunn Heidi Nakrem. Foto: Gunn Heidi Nakrem
Mange kyllingfjøs har kjørt med færre dyr enn beregnet eller redusert antall innsett i året. Arkivfoto. Foto: ;John Lerli