KOMMENTAR: Denne uken ble det kjent at Norsk Kylling ikke lenger skal lage kalkunprodukter. Det var rett og slett ikke lønnsomt å drive med kalkun.

Dermed er det slutt for de 17 kalkunbøndene som leverer til Norsk Kylling, og 30–35 ansatte mister jobben. For bøndene ser det ut til å gå i orden. De skal i første omgang lever kalkunene til Nortura, og deretter kan det bli aktuelt at de går over til kyllingproduksjon.

For de ansatte i Hugaas Kalkun og ved Norsk Kylling er det verre. 30–35 arbeidsplasser forsvinner i forbindelse med kalkunkuttet. I tillegg jobber Norsk Kylling kontinuerlig med å effektivisere driften, og ytterligere 15–20 arbeidsplasser forsvinner. Alle disse er hovedsakelig midlertidige ansatte som ikke får fornyet sine kontrakter. For lokalsamfunnet er det heldigvis ikke mange barnefamilier som forsvinner, men like fullt er det trist for de det gjelder.

Norsk Kylling-sjef Kjell Stokbakken sier til Trønderbladet at de ikke lenger kan fortsette med noe som går i minus. Det skjønner jeg godt, ingen bedrift kan over tid drive slik. Dermed er kalkunkuttet og effektiviseringen med på å sikre videre drift ved Norsk Kylling. Selv om 50 ansatte nå må gå, er det med på å sikre de arbeidsplassene som er igjen. Men jeg håper at det ikke blir nødvendig med flere kutt.