KOMMENTAR: Torsdag kom det en nyhet som var ventet. Norsk Kylling velger Furumoen på Orkanger som plassering for sin nye kyllingfabrikk. Det har bedriften varslet lenge, men de ventet med den formelle avgjørelsen til reguleringen var på plass.

Det er en lang prosess som nå ser ut til å ha kommet til sin ende. Norsk Kylling startet med 15 tomtealternativer da de skulle finne plass til sin nye fabrikk. Én etter én falt alternativene fra, til man sto igjen med tre aktuelle tomter: På Støren, Malvik og Orkanger. Utfordringen for Norsk Kylling var at ingen av de tre tomtene var ferdigregulert, så det har vært mange usikkerhetsmomenter i beslutningsprosessen. Usikkerheten rundt det nye næringsarealet på Støren ble til slutt for stor til at Norsk Kylling ville ta sjansen på å bygge der.

Dermed sto valget til slutt mellom Orkanger og Malvik. Det store stridstemaet om Furumoen-tomta er at den er prima kornåker. Jordvernet i Norge står sterkt, men fylkesmannen gikk til slutt med på å plassere fabrikken der. Det er en omstridt beslutning. Venstres stortingsrepresentant Jon Gunnes mener dette bryter med føringene fra Stortinget, og vil spørre statsråden om dette. Samtidig mener Naturvernforbundet at Orkdal kommune har brutt vanndirektivet, og vil klage beslutningen inn for det europeiske klageorganet ESA. Det er likevel ikke noen grunn til å tro at fabrikken vil havne noe annet sted enn Orkanger.

Det paradoksale er at for Midtre Gauldal er det best at den nye fabrikken kommer på Orkanger, og ikke Malvik. Det går an å pendle fra Støren til Orkanger, spesielt om bedriften legger til rette med en egen pendlerbuss. Hvis Malvik hadde blitt valgt, ville det trolig ført til at mange flere valgte å flytte fra Støren. Også for kyllingbøndene i regionen er det bedre med Orkanger enn Malvik.

Det er enda noen år til den nye fabrikken skal overta for den gamle. Hva de ansatte vil gjøre og hvordan dette påvirker Støren gjenstår å se.