Det skal utføres vegarbeid på E39 i Skaun, mellom Brekktunnelen og Nausttunnelen. Dette medfører stengt veg.

Starttid er 10. januar klokken 21.00, mens beregnet sluttid er 12. januar klokken 06.00. Dette opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.