Fylkesveg 6630 stenges ved Eggkleiva i Skaun, på grunn av vegarbeid. Arbeidet startet 14. desember, mens beregnet sluttdato er 29. mars.

Det opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.