Brukte ny metode i storkontroll: – Transportselskap stoppet for ulovlig kabotasje