Det skal utføres vegarbeid på fylkesveg 6630 i Skaun, på strekningen mellom Einan og Laugen. Statens vegvesen melder på sine nettsider at arbeidet vil påvirke ett kjørefelt.

Startdato er 2. januar, mens beregnet sluttid er 30. mars klokken 14.50.