På tre fylkesveger, som møtes ved innsjøen Laugen i Skaun, innføres en aksellastrestriksjon; «vinteraksellast Bk10/50». Dette gjelder fra 15. januar til 1. mai.

Strekningene det gjelder er fylkesveg 6623 mellom Eggkleiva og Svorkland, fylkesveg 6628 mellom Laugen og Sætran snuplass, samt fylkesveg 6630 mellom Laugen og Naustan.

Også i 2023

Omtrent det samme ble gjort i fjor, fra rundt midten av januar og ut april. Pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen antok i fjor at dette betyr her at største tillatte aksellast er 50 tonn; altså total last med aksellast inkludert.

- På generelt grunnlag kan jeg si at slike begrensninger innføres for å beskytte veger og bruers bæreevne, sa Vinje til Trønderbladet i 2023.