På tre fylkesveger som nesten møtes ved innsjøen Laugen i Skaun innføres en aksellastrestriksjon; «vinteraksellast Bk10/50». Kjell Bjørn Vinje er pressesjef i Statens vegvesen, og han antar at dette betyr her at største tillatte aksellast er 50 tonn; altså total last med aksellast inkludert.

- På generelt grunnlag kan jeg si at slike begrensninger innføres for å beskytte veger og bruers bæreevne, sier Vinje til Trønderbladet.

Restriksjonene ble innført 16. januar, og beregnet sluttid er satt til 30. april. Strekningene det gjelder er fylkesveg 6623 mellom Kjersjøen og Eggkleiva, fylkesveg 6628 mellom Laugen og Sætran snuplass, og fylkesveg 6630 mellom Laugen og Naustan. Dette kan man se på nettsidene til Statens vegvesen.