Fylkesveg 6630 stenges mellom Einan og Laugen i Skaun på grunn av vegarbeid. Dette er over fem kilometer med fylkesveg.

På sine nettsider opplyser Statens vegvesen at starttid er onsdag 2. august klokken 00.00, mens beregnet sluttid er 30. september klokken 00.00.