Etter at Nye Veier gikk bort fra helhetlig bygging av E6 Melhus-Ulsberg, er selskapet nå i gang med å forberede arbeidet med den første delstrekninga. Det statlig veiselskapet har valgt ut strekninga Melhus-Kvål som den første.

Som tidligere omtalt fikk Nye Veier utvidet sin portefølje ved at utvidelsen fra to til fire felt på E6 mellom Melhus sentrum og Skjerdingstad, ble overført til Nye Veier. Veiselskapet varsler nå at reguleringsplanarbeidet for strekninga Melhus sentrum-Kvål er i gang, og at det vil bli holdt åpent møte, kontordag, befaringer og utført grunnundersøkelser og målinger. Strekninga er på sju kilometer, og skal få 110-sone.

Beboere på Søberg og næringslivet har ventet på ramper på E6 slik at gjennomgangstrafikken kan bli redusert, og håper at E6-rampene blir realisert samtidig med at E6-strekninga Melhus sentrum-Kvål blir bygd.