- Vi forventer vei. Nå ble forutsetningene for ultimatumet Nye Veier stilte, sier Merethe Moum i Melhuslista.

Melhuslista og Arbeiderpartiet stemte for å beholde Lerkrysset, og begge partiene konstaterer at innsparing av Lerkrysset har utgjort marginal forskjell når det gjelder rangering på prioriteringslista. Med Lerkrysset har E6 Melhus-Ulsberg fått -0,47 i samfunnsnytte, og uten krysset -0,46 i samfunnsøkonomisk nytte. Spranget opp til neste prosjekt på prioriteringslista er langt.

- Det er en lang vei for å komme opp på grønt på prioriteringslista, og innsparing av Lerkrysset har ikke gitt den effekten vi var forespeilet. Jeg er veldig spent på hva som er neste innsparingsforslag, sier Moum.

Moum viser til ultimatumet Nye Veier stilte der veiselskapet varslet at dersom Lerkrysset ikke ble tatt ut, ville det bli byggestart i 2035. Som belønning for å spare vekk Lerkrysset, kunne det bli byggestart sommeren 2019 ifølge Nye Veier. I forkant av kommunestyremøtet der spareplanen ble behandlet, skrev Moum et leserinnlegg om at politikerne måtte velge mellom pest og kolera. Når hun nå ser at innsparing av Lerkrysset ikke hadde den store effekten som Nye Veier bebudet, vil hun ikke kreve at Lerkrysset tas inn i planene igjen. Men hun mener at Nye Veier må innfri løftene sine.

- Jeg forutsetter at de kommer med konkrete løsninger og med konkrete planer for hvordan de skal få til byggestart i 2019. Vi har ikke tid til å vente enda ett år, sier Moum.

Moum mener at dersom det trekker i langdrag før Nye Veier kommer i gang i Melhus, er det fare for at andre prosjekter har fått så store innsparinger at de går forbi E6 Melhus-Ulsberg på prioriteringslista.