Nye Veiers signal om at E6-strekninga Melhus sentrum-Kvål sentrum kan bli påstartet i 2019, har vekket stor glede hos næringsforeninga.

– Ekstremt positivt

– Det er ekstremt positivt at Nye Veier setter i gang regulering, og har en hårete ambisjon om å starte i 2019, sier Hans Petter Øien Kvam, daglig leder for Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Melhus.

Regjeringa ønsker at Nye Veier skal ta over strekninga E6 Melhus som skal utvides til fire felt, og mener at det ligger en gevinst i at Nye Veier får forlenget sin portefølje for E6 fra Skjerdingstad til Ulsberg. Byggestart i 2019 avhenger ifølge Nye Veier av at 20 prosent av kostnadene på alle prosjektene Nye Veier er blitt tildelt. Under et folkemøte i Melhus bebudet Nye Veier at de vil dele opp strekninga Melhus-Ulsberg i tre. Entreprisen for strekninga Melhus sentrum-Kvål er av Nye Veier prissatt til en milliard kroner eksklusiv moms.

Søbergdalen

– På vegne av næringslivet er jeg glad for at Nye Veier vil starte i nordenden, og det er av hensyn til trafikken som generes i Søbergdalen, sier Øien Kvam.

Daglig kjører hundrevis av lastebiler gjennom Søberg fordi næringstrafikken fra bedrifter på Søberg, grustak og Hofstad næringspark ikke kommer seg rett ut på E6 om de skal nordover. Dette har som Trønderbladet tidligere har omtalt, ført til stor belastning for beboerne. Søberg velforening har skrevet brev til lensmann, politikere og Statens vegvesen for å ta opp at det er mye tungtrafikk og høy fart.

Hofstad næringspark

Nye Veier planlegger altså å ta strekninga Melhus sentrum-Kvål sentrum først, og har tegnet inn E6-ramper. Disse rampene ble innspart da Statens vegvesen bygde E6 Melhus. Med E6-ramper i sikte tror Øien Kvam det kan bli enklere å få avsetning på restarealet i Hofstad næringspark og interesse for næringsareal i nærheten av næringsparken.

I Hofstad næringspark er det fortsatt knapt 70 mål igjen.

– En opsjonsavtale gikk ut, men det er god interesse for arealet. Det er flere tilbud som er ute, og i løpet av en til to måneder tror vi halvparten av det ledige arealet er borte. Vi ser også på nye arealer andre steder. For oss er det veldig positivt at Nye Veier fikk med seg E6 Melhus, og ikke minst for beboerne i Søbergdalen, sier Øien Kvam.