Prosjektleder Lars Bjørgård i Nye Veier opplyste tirsdag til Melhus formannskap at E6 Melhus sentrum-Ulsberg blir delt opp i enda flere entrepriser enn tidligere varslet. I fjor orienterte Nye Veier på et folkemøte at denne E6-strekninga skulle få tre entrepriser, og nå har Nye Veier bestemt seg for å utvide til fire entrepriser.

For flere

– Det blir altfor stort med én entreprise for strekninga Korporalsbrua-Kvål. Denne ville ha kommet på 5–6 milliarder kroner, og ville ha blitt stor for de norske entreprenørene, sier Bjørgård til Trønderbladet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har vært opptatt av at norske entreprenører skal ha muligheten til å konkurrere om oppdrag i porteføljen til Nye Veier. Kostnadsoverslaget for E6 Melhus sentrum-Ulsberg er drøyt 16 milliarder kroner.

– Selv om vi deler opp i flere entrepriser, blir det helhetlig bygging likevel. Når en strekning er ferdig, går vi videre slik at det ikke blir trafikkopphopning på strekninger som ikke er utbygd, sier Bjørgård.

Strekningene

De fire entreprisene skal ifølge Bjørgård, fordeles på Melhus sentrum-Kvål, Kvål-Gyllan, Gyllan-Korporalsbrua og fra Vindalsliene til Ulsberg. Strekninga Korporalsbrua-Vindalsliene bygges av Statens vegvesen, og der er bygginga som kjent godt i gang. Denne strekninga har vegvesenet planer om å få ferdig i 2020.

Nye Veier har lovt at E6 Melhus sentrum-Kvål kan få byggestart i 2019 såfremt styret i Nye Veier godkjenner det, reguleringsplanen er vedtatt og bompengesøknaden er godkjent i Stortinget. Denne strekninga vil ifølge Nye Veier, være ferdig i ved utgangen av 2020.

Gyllan-Kvål får ifølge Nye Veier, byggestart i 2021 og skal være fullført i 2024. Ulsberg-Vindalsliene får byggestart i 2024 med sluttdato i 2026 og Korporalsbrua-Gyllan med byggestart i 2025 og fullføring i 2027.