Under et godt besøkt informasjonsmøte i Melhus rådhus onsdag kveld i regi av Nye Veier, lovte prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan og utbyggingssjef Lars Bjørgård at det kan bli byggestart for ny E6 allerede sommeren 2019.

Dette gjelder strekninga Melhus-Kvål, og Nye Veier har foreslått å prioritere denne strekninga ut fra ønsket om å finne en løsning for Søberg-beboerne som daglig opplever at hundrevis av lastebiler kjører gjennom boområdet, og for Hofstad næringspark.

Krever sparepakke

Nye Veier er knallhard på at minst 20 prosent av kostnadene i alle Nye Veiers prosjekter må spares inn før det blir byggestart for E6 sør. Med en anslått prislapp på 15,5 milliarder kroner, må minst 3 milliarder kroner bort. Blir det ikke innsparinger, mener Nye Veier at byggestarten ikke blir før i 2035.

Under E6-møtet luftet noen muligheten for likevel å legge E6 i tunnel i Vassfjellet, og Nye Veier slo fast at en slik tunnel vil innebære at E6 sør aldri blir bygd.

Byggeår

E6 Melhus-Ulsberg foreslår Nye Veier å dele opp i tre entrepriser med tidlig involving av utvalgt entreprenør. Får Nye Veiers trøndelagsavdeling gehør hos styret i Nye Veier, blir det byggestart i 2019 for E6 Kvål-Melhus og E6 Ranheim-Værnes, E6 Kvithamar-Åsen i 2020, E6 Korporalsbrua-Kvål i 2021 og E6 Ulsberg-Vindalsliene i 2025.

– Det å planlegge er kjedelig, og det vi liker er å bygge vei. Det er nærmere enn noen gang for E6 sør, og det er over 50 prosent garanti for at vi kommer i gang, sa prosjektdirektør Vatnan som kommentar til de mange bemerkningene om å få satt spaden i jorda så fort som mulig. En av dem som er utålmodig, er Halvor Røste og Steinar Losen.

Kari Saugen fikk tirsdag telefon om at E6 kommer 100 meter fra låveveggen etter at Nye Veier har delt opp den over fem kilometer lange Homyrkamtunnelen mellom Kvål og Hovin i to for å spare penger, og dette berører to gårdsbruk og noen boliger.

– Dette vil få veldig stor innvirkning for meg. Så må jeg til Søberg eller Hovin for å komme meg inn på E6, sa Saugen.

Lerkrysset

Saugen var blant flere som tok opp at Lerkrysset kan bli spart inn, og Lars Borten og Ketil Reitan sa at dersom Nye Veier bygger Lerkrysset, kan de som bor der finansiere det gjennom bompenger. Ordfører Gunnar Krogstad konstaterte at det er høyst ulike meninger om Lerkrysset.

Nye Veier har fått laget en modell for hvor mye trafikk det blir på gamle E6 om Lerkrysset forsvinner, og beregninger viser at 3500 bilister av 13.300 som passerer Kvål vil svinge av E6 ved krysset på Søberg. Lundamo sentrum er forventet å ha en trafikk på 2600, mens det er 1200 som kjører forbi Horg kirke.

Ifølge Nye Veier ventes det vekst på visse E6-strekninger, men at det på enkelte tellepunkt pr. nå er nedgang i trafikken på E6.

Nye reguleringsplaner

Ettersom Nye Veier ønsker å gjøre en rekke endringer på den vedtatte veilinja, sender Nye Veier nå reguleringsplanene for strekningene Kvål-Melhus, Prestteigen-Gyllan og Ulsberg-Berkåk tilbake for ny behandling. Geir Moholdt som bor i Losengrenda på Kvål, bad om at veilinje på østsida av Kvål ble vurdert på nytt. Prosjektdirektør Vatnan lovte å ta en ny samtale med fylkesmannen, men sa først at det ikke var noen vits i å snakke med fylkesmannen fordi fylkesmannen har varslet innsigelse på grunn av beslag av dyrkajord.

Nesten hele strekninga får fire felt og 110-sone, og Vatnan opplyser at det vil bli mulig å kjøre fra Berkåk til Trondheim på 40 minutter.

Dette vil Nye Veier spare inn:

Flytte kryss fra Skjerdingstad til Hofstad næringspark

Ny veilinje på den nordlige delen av Kvål, men dette forslaget er lagt vekk på grunn av dårlige grunnforhold

Dele Homyrkamtunnelen i to med en dagsone

Krysset på dagens E6 i Kvålsdalen blir ikke utbedret

Ta vekk Lerkrysset

Kutte bruspenn på Røskaftbrua

Ta vekk påslag for isgang og opphoping av trær ved bruer på strekninga Støren-Hovin

Bruke dagens tunneler på Støren som sørgående løp i Størentunnelen

Mindre endring av kryss på Prestteigen

Nordvendt rampe ved Håggå (Hage) blir beholdt av hensyn til kollektivtrafikk og næringsliv

Ta vekk kryss i Løklia

Helt ny veilinje forbi Buvatnet og Berkåk

Ta vekk kryss sør Berkåk sør

Forenkling av kryss på Ulsberg med rundkjøring i stedet

- Skjær igjennom og slutt med krangelen, er Steinar Losens råd. Her studerer han bildet av Homyrkamtunnelen som kan bli delt i to. Foto: Gunn Heidi Nakrem
E6 sett i retning Kvål.