Litt før klokka 10 i dag onsdag trykket ordfører Sivert Moen på knappen som fyrte av den symbolske førstesalva i Soknedalstunnelen.

En mild buldring kunne høres, og det kunne sees en støvsky. En av dem som er svært fornøyd med at drivinga av Soknedalstunnelen nå er i gang, er ordføreren som var en av drivkreftene for å få bygd nettopp denne tunnelen. Opprinnelig skulle Statens vegvesen bare utvide eksisterende E6. Etter hardt lokalpolitisk press, gikk regjeringa med på å bygge Soknedalstunnelen. Kostnadene ble fordoblet, og det førte til forsinkelser fordi E6 Soknedal måtte gjennom kvalitetssikring fordi kostnaden ble over en milliard kroner.

Var ikke vedtatt

- I 2014 var ikke tunnelen vedtatt ennå, og reguleringsplanen kom i 2015. Denne veistrekninga er så ønsket at Nye Veier ikke fikk bygge veien, sier ordfører Moen.

Moen er glad for at arbeidet med tunnelen er i gang.

- Det er ikke mer enn ett år før de er gjennom tunnelen. Da ser vi konturene av nyveien, sier Moen.

Moen peker på at det blir firefelts E6 fra nordenden av Soknedalstunnelen og til Trondheim.

- Den kan stå ferdig i 2027 hvis Nye Veier står ved lovnadene sine, sier Moen.

Verken ordføreren eller Statens vegvesen har fått henvendelser fra folk på at veiarbeidet i Soknedal gir for mye støy.

Er så ønsket

- Ny E6 er så ønsket. Dagens E6-strekning er den dårligste sør for Støren, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Masser som hentes ut i forbindelse med Soknedalstunnelen blir fordelt på flere steder. Noe masser kjøres til Hovin, mens stein som tas ut fra sprengingene, brukes i veianlegget samt skal gå til travbanen i Soknedal og til deponi på Bjørset.

Prosjektleder Lars Wadahl fra AF Gruppen forteller at omtrent 100 meter tunnel skal drives i uka. Om et par måneder starter sprengingene fra nordsida der det for tida tas vekk løsmasser.

- Cirka 800 salver må til for å få til tunnelen, sier Wadahl.

50 personer jobber med tunnelen, og det er tre skift.

E6 Soknedal skal stå ferdig i 2020, og allerede i 2019 kan bilister kjøre på en bit ved Soknedal sentrum.

Prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen gratulerer driftsleder Siri Todnem fra AF Gruppen og bas Bent Vollan fra AF Gruppen med vellykket avfyring av den første salva.