Utsatte i fjor

Politikerne i Midtre Gauldal utsatte saken: «Innføring av renovasjon og feiing for fritidsboliger utsettes inntil det foreligger en plan på hvordan dette er tenkt gjennomført» var vedtaket den gang.

Nå har Envina sendt en ny henvendelse til kommunen, hvor de ber om at hytte- og fritidsrenovasjon innføres i 2018. Saksbehandler og daglig leder i Envina, Erik Fenstad, viser til at forurensningsloven sier at hytteavfall er å regne som husholdningsavfall, og at kommunene er pliktig til å samle det inn.

Veien videre

Fenstad foreslår følgende steg videre i en innføring i Midtre Gauldal:

  • Oppstartsmøte og dialog med aktuell politisk komite

  • Vedtak om å fjerne fotnoten i den kommunale forskriften om at ordningen «ikke er tvungen»

  • Utarbeidelse av en plan for plassering av punkter for hytterenovasjon

  • Informasjon og god kommunikasjon ut til hytteeierne

  • Utplassering av punkter og justering av tilbudet

  • Oppstart fakturering av kundene

Satte ned arbeidsgruppe

Formannskapet behandlet saken 18. januar. Rådmannens innstilling var å følge opp dette, og innføre hytterenovasjon. Formannskapet vedtok innstillingen enstemmig, og valgte tre representanter som sammen med rådmannen og Envina skal utarbeide en sak de skal fremme for kommunestyret. De tre representantene er Kåre Merket (Ap), som også ble leder, Ane Aunøien Moen (Sp) og Bjørn Enge (H). Utredningen skal være ferdig innen 1. mars.