Betaling for hytterenovasjon kommer hytteeiere ikke unna, ettersom Melhus kommunestyre i 2013 vedtok å innføre tvungen hytterenovasjon.

– Det har tatt tid å få innført dette på grunn av logistikk, innkjøp av utstyr og bygging av anlegget i Hofstad næringspark, sier daglig leder Erik Fenstad i Envina.

Envina er et interkommunalt selskap for Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu. Hytterenovasjonen starter i høst for eiendommer i Melhus, og fra nyttår må eierne av fritidseiendommer betale for ordninga. Fenstad opplyser at Envina er i dialog med Midtre Gauldal om innføring der.

Hva er hytte?

– Hytter er så mangt. Vi bruker Statens kartverks definisjon på hva ei hytte er. Dette er en fritidsbygning, sier Envina.

Som eksempler på hytte nevner Fenstad at noen kan ha arvet et hus etter sin foreldre og bruker den som hytte. Andre eksempler er seterhus og koier. Om det foregår aktiv setring på setra, blir en fritatt for hytterenovasjon fordi aktiviteten defineres som næringsaktivitet.

– Kommunen har ikke ansvar for næringsavfall, og alle som driver med næring, skal ha en forsvarlig ordning for avfallet, forklarer Fenstad.

Hytterenovasjonen gjelder i første omgang for Melhus.

– Vi har sendt brev til innehavere av 970 eiendommer. Det kan være feil i underlaget, og vi har derfor bedt om tilbakemelding om noen finner feil. 90 prosent av de 970 eiendommene er vi sikre på er en bygning, mens 10 prosent er vi litt i tvil om. Vi har ingen tro på at vi er perfekte. Det er mulig å søke om fritak om hytta er dårlig, sier Fenstad.

Om betaling

Envina forventer spørsmål om hvorfor en må betale for hytterenovasjon når en allerede betaler for husholdningsavfall.

– En kan bo og jobbe i Trondheim, og ha hytte i Melhus. Om en skifter taket på hytta, kan det være at en leverer det på gjenbruksstasjonen i Varmbu. Vi har ikke tatt hensyn til hvor kunden bor, men hvor hytta er, forklarer Fenstad.

Søppeldunker ved hver enkelt hytte blir det ikke. I stedet setter Envina opp hyttecontainere ved sju punkter rundt om i Melhus. Disse er ved henholdsvis Øysand, Kvål, ved Coop-butikkene på Korsvegen, Gåsbakken og Ler samt på Hovin, i Lundadalen og på Gylland. Hytteeierne vil finne en container for restavfall og en container for glass og metall. Papiret antar Envina at hyttefolket enten vil bruke til opptenning etter lesing av avisa eller ta med hjem.

Kartlegging

Envina har fått konsulentfirmaet COWI til å finne ut hvor det er tettest konsentrasjon av hytter, og kartet viser at det er i dalstrøkene. Kartlegginga er utført også for Midtre Gauldal og Klæbu.

Tømming av containerne ser Fenstad for seg vil bli ut fra et forventet bruksmønster i Melhus.

– I Melhus er hyttene brukt i helgene, og folk er ikke fire uker på hytta om sommeren. Det kan skje at containerne blir fulle før de blir tømt, og det er mulig å sende oss melding hvis det er fullt. Om sommeren vil kapasiteten bli økt, opplyser Fenstad.

Har fått klage

Tidligere har Envina vært hos komité for teknikk og miljø i Melhus for å orientere om hytterenovasjon. Komitéleder Mikal Kvaal (H) forteller at han har fått én klage på hytterenovasjon.

– Det er fra en som må kjøre forbi hjemmet sitt med avfallet for å komme til hyttecontaineren. Jeg ga beskjed om at han kan klage og så blir klagen behandlet. Uansett hvor vi drar i Norge, er det ett eller annet tilbud om hytterenovasjon. De som bruker hytta mye, vil ha renovasjon. Det er fint at Envina setter ut containerne nå slik at en får prøvd ut dette før det tas betaling, sier Kvaal.

HYTTEKART: Envina har bedt konsulentfirmaet COWI å lage et kart som viser hvor hyttene i eierkommunene er, og daglig leder Erik Fenstad i Envina peker på at flesteparten av hyttene ligger i dalstrøk. Foto: Gunn Heidi Nakrem